Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Forårssammenkomst 12. marts 2024

Referat og fotos

Billeder venligst udlånt af Christian Olsson med accept fra alle deltagere.

Referat af:

Forårstræf i Ældre Sagen, Ringsted den 12. marts 2024.

Ældre Sagen Ringsted havde meldt ud, at der den 12. marts 2024 skulle afholdes Årsmøde i Cafe Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted, men dette kom ikke til at holde stik, idet de mange tilmeldinger medførte, at man var nødt til at flytte Årsmødet til lokaler, der kunne rumme mere end  de 130 personer, der kunne være i Cafe Ingeborg. Derfor udnævntes gårsdagens berammede møde til et forårstræf for de første 130 tilmeldte medlemmer, mens selve Årsmødet således afholdes med dagsorden i henhold til vedtægterne i Ahornhallen den 26. marts 2024 kl. 14.00

Med det på plads kunne man så byde de mange medlemmer velkommen til fint dækkede borde i cafeen og tage fat på dagens indhold.

Formand Lise Bjerglund gjorde rede for ovenstående og udtrykte håbet om også at se mange møde frem den 26. marts.

Herefter blev ordet givet videre til Heidi Breum Christensen fra Fællesskabsby Ringsted, som kunne fortælle, at organisationen arbejdede for at skabe positive fællesskaber som forudsætning for mental sundhed modvirkende isolation, idet Sundhedsportalen viser, at ensomhedsfornemmelsen i befolkningen bare stiger og stiger. Så hvordan skal man komme denne fornemmelse af at være udenfor til livs? Hvilke tilbud eksisterer, og hvordan skal den enkelte komme med i de givne tilbud? Heidi talte varmt for, at mennesker, der føler sig alene, skal findes, og at vi alle skal have øje for denne gruppe, så man kan hjælpe dem ind i fællesskaber. Dette kan gøres ved at udvise en vejvisende holdning og give et kærligt puf.

Der arbejdes med forskellige aktører som sundhedskonsulenter og læger samt ikke mindst frisører, der ofte lægger øre til andres beretninger, og således kan hjælpe med til at løfte denne dagsorden.

På www.fællesskabsby.dk er der lavet en oversigt over diverse foreninger, som tilbyder et fællesskab, ligesom der i organisationen er en rådgivningsfunktion tilknyttet. Heidi slog endelig fast, at vi alle kan optræde som fællesskabsambassadører og gøre vejen let for ensomme ved at byde dem velkommen i vores midte.

Herefter blev ordet givet videre til Sine Reffstrup, som er formand for Ældre-, Social og Sundhedsudvalget i Ringsted. Sine fortalte om de tilbud, der er på ældreområdet i Ringsted og kom her ind på plejeboligområdet, hvor en udbygning er vigtig, ikke fordi der på nuværende tidspunkt er lang venteliste, men fordi man kan imødese problemer i fremtiden, hvis ikke man tager fat nu.

I plejesektoren arbejder man med plejeteams, som gør, at de personer, der modtager pleje i hjemmet kommer til at se færre plejepersoner, hvorved der skabes større nærhed i plejen. Samtidig har man gjort en indsats for at få personalet op på fuld tid, hvilket har ført til mindre brug af vikarer og en bedret økonomi. Og ikke mindst økonomien er noget, man slås med i kommunerne.

I Ringsted bruges årligt 200.000kr pr. borger over 80 år, og antallet af 80 årige er stærkt stigende, så der skal findes nye veje for at få økonomien til at hænge sammen. Kommunen er således opmærksom på, hvad der gøres i andre kommuner, idet nytænkning er en nødvendighed!

Der skal ses på digitale og tekniske løsninger, på frivilligheden som supplement til de kommunale tiltag og på sundhedsfremmende initiativer.

Sine kom ind på Ældre Sagens engagement på demensområdet, og på hvordan man sammen med Alzheimerforeningen og kommunen har set på de kommunale initiativer og har kunnet konstatere, at der faktisk er en hel del i gang.

På et spørgsmål om, hvorvidt specialområderne i ældreplejen efterhånden dræner pengestrømmen til normalområdet, svarede Sine, at alle så vidt muligt skal tilgodeses, men at det selvfølgelig kommer med en konsekvens, når specialområder økonomisk kræver deres. Og denne konsekvens skal vi være opmærksomme på!

Så kom kaffen og lagkagen på bordet og således godt beværtet af Cafe Ingeborgs dygtige og rare personale kunne formand Lise Bjerglund fortælle, hvordan situationen ser ud i Ældre Sagen, hvor der på landsplan nu er godt 1 million medlemmer.

I Ringsted er der næsten 7000, og heraf er 199 frivillige engageret i foreningens mange tilbud som fx motion, dans, IT, litteratur, sprogundervisning, foredrag, håndarbejde, rejser, udflugter, skole- børnehavevenner og ikke mindst det store social- humanitære område med demenscafeer og besøgsvenner.

Lise efterlyste en FaceBook redaktør, men udtrykte glæde over, at vi dog stadig kunne lægge ting op på FB. Samtidig slog hun til lyd for, at medlemmerne på hjemmesiden tilmeldte sig Ældre Sagens nyhedsbrev, så de kunne få sidste nye tiltag direkte i mailboxen derhjemme.

Med en stor tak til den enkelte for dennes indsats som frivillig i Ældre Sagen blev der uddelt årsnåle til medlemmer med 10 års jubilæum:

Jytte Poulsen
Christian Christensen
Bente Hansen
Olga Knudsen
Lena Pedersen
Grethe Jørgensen
Britta Makholm
Anne Lise Michelsen

15 års jubilæum:

Annelise Larsen
Anne Karsvang

og 25 års jubilæum:

Aase Larsen

Lise sluttede af med at fortælle, at man i bestyrelsen ønsker at fortsætte med at lave aftenarrangementer af hensyn til de medlemmer, der stadig er at finde på arbejdsmarkedet.

Man vil gentage succesen med Nytårskuren med champagne og Les Lanciers og åbne for hyggedage i løbet af sommerferien.

Og sluttelig kom formanden med en opfordring til at melde sig, hvis man skulle have lyst til at oprette en aktivitet!

Ældre Sagen er åben for nye initiativer!!

Som ovenfor nævnt holdes Ældre Sagens Årsmøde den 26. marts 2024 kl. 14.00 i Ahornhallen.

CO/ 13.03.24

Sidst opdateret 26.03.2024