Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Alzheimerforeningen og Ældre Sagen indbyder til foredrag

Du er også vigtig som pårørende!

I sammenhæng med og i forlængelse af det arbejde, der er indledt i Ældre Sagen, Ringsted, og det fokus man her har sat på demens, indbyder Altzheimerforeningen og Ældre Sagen til foredraget” Du er også vigtig som pårørende” i Borgerstuen, stueetagen i Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted den 14. november 2022 kl. 18.30-20.30 ved forfatter og foredragsholder Diana Lund.

Mange pårørende til demente har det hårdt, når de står alene med en masse praktiske ting, hvorved der er en alvorlig risiko for, at de selv bliver syge med stress og depression, fordi de lever i en hverdag med højt psykisk beredskab.

I sit foredrag vil Diana Lund således med udgangspunkt i sin egen historie som pårørende til en person med en alvorlig sygdom fortælle om vigtigheden af at kunne passe på sig selv for at kunne passe på andre. Hun vil således gennemgå en række gode råd for pårørende og derigennem give inspiration til, hvordan dette bedst lader sig gøre, for når man vælger at passe bedre på sig selv, skabes mere energi og overskud til at tage sig af sin næste.

Tilmelding bedes foretaget til Mette Abrahamsen på mail mette@abrahamsen.it eller på telefon 5364 7435. Foredraget er gratis, alle er velkomne, og der bydes på en forfriskning undervejs.

Ældre Sagen, Ringsted gør samtidig opmærksom på, at der søges frivillige til at indgå i de nyoprettede demensaktiviteter Aktivitetsgruppen og Gå/besøgsgruppen og opfordrer eventuelt interesserede til at henvende sig til Karina Sparrewath på telefon 6094 7786.

 

Sidst opdateret 18.11.2022