Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

To nye tiltag i Ældre Sagen på demensområdet

Ældre Sagen har i længere tid haft fokus rettet mod demensområdet og har her taget initiativer i samarbejde med demenskoordinatorerne i Kommunen i form af Demenscaféen, der nu har eksisteret i to et halvt år i Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Ringsted og har givet tilbud til demente og deres pårørende om et sted, hvor man hver 3. tirsdag i måneden fra kl. 14.00-16.00 har haft og fremover stadig vil have fokus på tryghed, omsorg og nærvær i samværet omkring kaffe, kage, sang og en masse grin og snak, ligesom man har haft gang i grillen, været på sommerudflugt og afholdt små foredrag. Den ansvarlige for caféen er Marianne Haslund, som gerne ser flere deltagere og tager mod tilmeldinger på
60 16 66 75. Caféen er i resten af 2022 åben den 18. oktober, den 15. november og den 20. december.

Derudover igangsættes nu endnu to aktiviteter til glæde for demente borgere og deres pårørende her i Ringsted.

Det drejer sig om såvel en aktivitetsgruppe som en besøgs/gå tjeneste, som begge tilbyder sine brugere muligheder for at komme sammen og være aktive på forskellige måder.

I Aktivitetsgruppen, som afholdes den første tirsdag i hver måned fra kl. 13.00-16.00 i Hyldegården, vil der være tilbud om deltagelse i diverse former for spil, det være sig brætspil, kortspil, dart, air hockey eller havespil, ligesom fælles gåture og fremvisning af film vil indgå i programmet. Der lægges ydermere op til, at de deltagende selv kan komme med forslag til flere aktiviteter, så eftermiddagen kan blive så spændende og indholdsrig som muligt.
Tilmelding bedes rettet til den ansvarlige Arne Mielcke på telefon 40 92 40 60. I resten af 2022 vil aktivitetsgruppen være åben den 4. oktober, den 1. november og den 6. december.

I Besøgs/gå tjenesten, som er et tilbud til enlige, demente borgere i eget hjem, gives der mulighed for, at borgeren kan få en besøgs/gå ven, som vil komme ud til borgeren i dennes hjem en gang hver 14. dag. Her aftaler besøgs/gå ven og borger selv tidspunkt for og varighed af besøgene. Den ansvarlige for denne tjeneste, Karina Sparrewath, vil som opstart komme på besøg hos borgeren for at få en samtale om, hvad denne kunne tænke sig, hvorefter Karina Sparrewath vil lave et match mellem besøgs/gå ven og den pågældende borger. Henvendelse om og tilmelding til denne tjeneste rettes til Karina på 60 94 77 86.

Ældre Sagen, Ringsted håber med disse tiltag at gøre hverdagen som dement borger i byen mere aktiv og rigere på oplevelser og nærvær.

Sidst opdateret 19.10.2022