Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Udbryderkongen den 30. marts

Foredrag om ”Udbryderkongen” i Ældre Sagen.

I en tid med store forandringer i samfundet, med nye politiske strømninger, ændringer af familiestrukturen og en teknologi i rivende udvikling blev en lille dreng født, som fik navnet Carl August Lorentzen.

Denne drengs uheldige start på livet i 1896 i en familie præget af faderens druk og forældrenes skilsmisse dannede basis for en omtumlet tilværelse og en meget broget karriere, hvor Carl røg ind og ud af diverse institutioner, forbedringsanstalter og tugthuse og ikke mindst Horsens Statsfængsel, som det i 1949 lykkedes ham at grave sig ud af gennem en 19 meter lang tunnel, hvilket gjorde Carl verdensberømt og gav ham tilnavnet ”Udbryderkongen”.

Det er om denne person, som i sin samtid ikke alene blev betragtet som en gemen forbryder, men også som kunstner og gentlemantyv, at Jan P. Skaarup, som er grandnevø til Carl August, vil fortælle, når han den 30. marts 2022 kl. 14.00 holder sit foredrag ”Udbryderkongen” i Ældre Sagens lokaler Hyldegårdsvej 42, Ringsted.

Jan P. Skaarup udgav i 2015 en bog om Carl August og berettede her om en personlighed, som trods svære opvækstvilkår formåede at bevare sin værdighed og især i sine sidste år fik stor respekt fra sine omgivelser i såvel politiet som blandt medfanger og menige danskere.

Billetter til denne ”fængslende” begivenhed kan erhverves på Ældre Sagens kontor i kontortiden torsdage mellem kl. 10.00 og 12.00 fra og med den 10. marts 2022 ved personligt fremmøde eller ved henvendelse på telefon 2036 4462, i sidstnævnte tilfælde med betaling via Mobile Pay.
Pris: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer.

Ældre Sagen byder på en kop kaffe og en lille kage på turen gennem Carl August Lorentzens eventyrlige liv. 

 

Sidst opdateret 19.10.2022