Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Hospitalsven

Hvorfor være alene på hospitalet, når du kan få en hospitalsven?

En hospitalsven kan give dig omsorg og støtte, hvis du venter på indlæggelse - eller er akut indlagt på hospitalet, og ikke har mulighed for at få hjælp fra familie eller andet netværk med bopæl i Odense kommune.

Hospitalsvennen kan besøge dig i hjemmet før indlæggelsen med henblik på fortrolig samtale om det, der skal ske.

Hospitalsvennen kan følge dig til hospitalet og besøge dig under indlæggelsen. Hospitalsvennen kan medvirke som bisidder ved udskrivningssamtalen.

Hospitalsvennen kan følge dig hjem fra hospitalet for at sikre, at du fra første dag får den hjælp og støtte fra kommunens hjemmepleje, du er visiteret til.

Du skal selv dække hospitalsvennens evt. omkostninger til mad og transport i forbindelse med følgeskab til og fra indlæggelsen.

En hospitalsven er en frivillig, ulønnet person, der har gennemgået Ældre Sagens kursus for bisiddere og social-humanitære aftaler, der bl.a. indebærer tavshedspligt.

Alle Ældre Sagens frivillige, herunder også vore hospitalsvenner kan altid fremvise et personligt identitetskort med billede,. udstedt af ældre Sagen.

Hvis du kan tænke dig en hospitalsven, kontakt kontoret.

Kontakt kontoret 65 91 91 21

 

 

 

 

Sidst opdateret 04.08.2023