Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Deltagerbetingelser

Du kan tilmelde dig til arrangementer og aktiviteter ved henvendelse til  Ældre Sagens kontor, Slotsgade 20 C, I, 5000 Odense enten  pr. telefon 65 91 91 21  eller mail: kontor@aeldresagen-odense.dk eller  via vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/Odense. Der kan ikke tilmeldes via mail.

Kontortid: mandag kl. 13-16, torsdag kl. 10-13.Telefonen er åben tirsdag kl. 10-13 onsdag og  fredag lukket.

Deadline for tilmelding og betaling 1 uge før.

Tilbagebetaling ved afbud kan ske ved afbud 8 dage før afholdelse af arrangement.

Ved afholdelse af arrangementer overholder vi myndighedernes generelle bestemmelser.

Sidst opdateret 04.10.2021