Deltagerbetingelser

Der kan tilmeldes til Ældre Dagens kontor, Slotsgade 20 C, I, 5000 Odense enten ved fremmøde, pr. telefon eller online.

Kontortid: mandag og onsdag kl. 13-16, tirsdag og torsdag kl. 10-13.

Deadline for tilmelding og betaling 1 uge før.

Tilbagebetaling ved afbud kan ske ved afbud 8 dage før afholdelse af arrangement.

Sidst opdateret 09.05.2019