Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Nørre Djurs

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi har god kontakt til det lokale Ældreråd, som er lovbestemt, og som har taleret over for vore politikere. Ældrerådet skal høres i sager, der vedrører den ældre del af befolkningen.