Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Midtdjurs lokalafdeling

Et lokalt samlingspunkt, der er fyldt med gode oplevelser.
Om lokalafdelingen

                                                                       Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Som navnet siger, så dækker vi den tidligere Midtdjurs Kommune, der omhandlede områderne Kolind, Nimtofte, Nødager, Pindstrup og Ryomgård. Vi har her medio 2020 ca. 1.250 medlemmer og derudover ca. 50 frivillige.

Vi fokuserer særligt på 3 hovedområder over for vores medlemmer.

1. Vi vil gerne vise omsorg for, og tage os kærligt af de mange ældre, svage og tit ensomme mennesker.

2. Vi vil gerne lave nogle hyggelige stunder, som både belærer, morer og adspreder folk, og hvor vore ældre kan mødes.

3. Vi vil gerne have flest mulig af vore medlemmer op af stolene, og ud i naturen og motionere. Få frisk luft og ikke mindst hygge sig med andre.

I alt hvad vi i lokalafdelingen laver, er vore frivillige vores livsnerve ud til medlemmerne. Vore frivillige gør et fantastisk stort og flot arbejde som tovholdere i de enkelte tilbud og arrangementer.

At være sammen og at være noget for andre.

Vi offentliggør hvert år i juni måned et program for det følgende år. 

 Lokalafdelingen er til for medlemmerne, og medlemmerne er til for hinanden. Vi er et aktivt fællesskab. For os handler det om at være noget for hinanden og derved også opleve glæden ved at være sammen. Bryde ensomheden og yde en indsats.

Velkommen til Ældre Sagen Midtdjurs