Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Beretning for 2023

Beretning og fremtidig virke fra årsmødet den 6. marts 2024

Lokalt nyhedsbrev fra Midtdjurs

8. maj 2024 Friland i Feldballe.
13. april 2024 Overvej det nu.

Årsberetning for ÆldreSagen Midtdjurs. Ved Årsmødet den 6. marts 2024.

På landsplan var vi ved slutningen af 2023. 970,000 medlemmer. Det er 39,000 flere end for et år siden. Der er i 2023 kommet 87,000 nye medlemmer, så vi har også mistet mange, men langt de fleste ved det vi kalder ”naturlig afgang”, altså fordi folk er døde.  Gentegningsprocenten ligger stadig på ca. 97 %, og det er ret imponerende. På landsplan er vi nu næsten 22000 frivillige i alt. Det er også flot. Vi bliver af og til spurgt om, hvordan et medlem af Ældre Sagen ved dødsfald. Svaret er at det sker automatisk når man slettes af folkeregistret. Så ved jeg nogen påstår at det ikke altid virker helt, men jeg har fået bekræftet at det er sådan reglerne er.

Ældre Sagen er delt op i 10 distrikter. Vi er med i distrikt 3, der har lokaler i Nørregade i Århus. Distriktets bestyrelser findes selvfølgelig blandt de 22 lokalafdelinger der er i distriktet. Så har vi 57 Koordinationsudvalg på landsplan. Et Koordinationsudvalg findes i de kommuner, hvor der er flere lokalafdelinger, som f.eks. her i Syddjurs. Vores KOU dækker de 4 gamle kommuner - Rosenholm, Rønde, Ebeltoft og os her i Midtdjurs. Koordinationsudvalgets bestyrelse findes så i de 4 lokalafdelinger, med to fra hver, hvoraf den ene skal være medlem af lokalbestyrelsen. Den anden må godt vælges eller udpeges udenfor bestyrelsen. I Syddjurs er der ca. 7800 medlemmer. Ebeltoft har ca. 3500. Rosenholm godt 1700.  Rønde og Midtdjurs deler så resten. Rønde er en anelse større end os, men vi ligger begge mellem 12 og 1300 medlemmer. Vi har 1247 nu.

Det sidste år har formandskabet i KOU, for første gang i Ældre Sagens historie, IKKE været her i Midtdjurs. Vi genopstillede ikke til formandsposten i 2023. Så flyttede formandsposten til Ebeltoft, og dermed også kassererposten. Den nye KOU formand hedder Steen Myrvick, og han er første næstformand i Ebeltoft. Næstformand er stadig Bruno Henriksen herfra. Udover Bruno sidder Kurt Flinker også i KOU .

Her i vores egen Midtdjurs har vi stort set haft et godt år i 2023, selv om enkelte aktiviteter mangler lidt i at være oppe på samme niveau som før Corona, men vi håber, arbejder og tror på at det kommer.

Så lad os kigge lidt på vore faste aktiviteter, og vi kan starte med det der før hed stavgang. Nu kalder vi det gåture med eller uden stave. Det har Jenny som tovholder. De går ture hver mandag formiddag, og der er fin tilslutning.

Besøgsvennerne har Marna som tovholder. Vi har siden sidste år haft 13 besøgsvenner og de har besøgt 13 besøgsværter, så det er også fint.

Vi har 16 opringere, hvor Kirsten er tovholder. De har ringet og sagt godmorgen til 19 Ældre, som gerne vil ha´ et morgenopkald. Også rigtig fint

Vores Bisidder er Marna, og hun har siden sidst haft 3 bisidderopgaver. Som bisidder kan en opgave jo godt strække sig over flere møder.

Vores hjælpende hænder sidder begge to på Erik, og de har ikke været i brug i 2023.

Bridge har Steffen som tovholder, og vi spiller bridge på Vikingegården i Kolind hver mandag formiddag, med fin og stigende tilslutning. Jeg mindes ikke i min tid, at der har været så mange som nu – 29, så det er rigtig fint.

Smart gymnastik som jo afvikles her i huset hver mandag eftermiddag, har Jane Bach som tovholder, og her er tilslutningen også på vej opad, men der er stadig plads til flere. Her har vi Instruktør på.

Qigong har Marna som tovholder, og det afvikles hver onsdag formiddag ved krolfbanerne. Qigong måtte desværre holde en ufrivillig vinterpause her i 23, da både Lene og Børge Fogsgaard, vores instruktørpar fra Ebeltoft, begge blev ramt af sygdom, og Børge skulle opereres. Lene blev heldigvis så frisk at hun tilbød at komme en gang om ugen, bare for at lave lidt øvelser, og ikke mindst for at holde sammen på tropperne indtil Børge igen blev frisk, og det skal Lene ha´ stor tak for. Heldigvis kører qigong igen nu med både Lene og Børge, og vi er tæt på 20 deltagere, altså en rigtig fin tilslutning.

Krolf har Knud Rauff som Tovholder, og vi spiller hver tirsdag og torsdag eftermiddag på de 3 baner ved klubhuset. Til krolf er vi stadig ikke oppe på det samme deltagerantal, som før Corona, men vi nærmer os de 25, hvor vi før har været oppe på næsten 40, så der må gerne komme flere med. I krolf har vi nogle skønne mennesker der altid er klar med en hjælpende hånd, når der skal laves lidt ekstra arbejde ved banerne, eller området og de ting vi bruger deroppe. Der er også 6-7 par der på skift stiller de 3 baner op tirsdage og torsdage. Det er skønt med den opbakning og hjælpsomhed, og det gir' et godt sammenhold og fællesskab.

Vi spiller også krolf inde i Midtdjurs hallen i 3-4 vintermåneder hvert vinter, og det koster jo så lidt halleje.

I Sommer 2023 måtte vi omlægge 2 af vore 3 krolfbaner, da ”De sorte fugle” – rågerne fuldstændig havde ødelagt græsset. Vi fik et tilbud på arbejdet, og søgte så fondsmidler til projektet. Landmand Niels Hougård tilbød at klare opgaven for det beløb vi fik, og stor tak til Niels for det. Senere da græsset endelig kom op, måtte vi tromle det hele 3 gange med Gerstrøms vibratortromle. Tromlen er selvkørende, og vi kørte selv med den deroppe. Vi har aldrig set en regning for lån af tromlen, og det siger vi tak for til Gerstrøm.

Her sidst i 2023 fik Knud lavet et samarbejde med Ebeltoft og Rosenholm, hvor vi nu vil besøge hinanden klubvis og spiller krolf et par gange om året. Det ser vi meget frem til, og blandt krolffolket kunne man måske ønske at droppe DGI.

Så lidt om vore arrangementer siden sidst. Vi havde jo de to sædvanlige ”Spis sammen aftener”. Først på landbohjemmet i Pindstrup med god mad og fuldt hus, og senere på året på Pindstrupcentret, også med god mad og fuldt hus, og endda Musikalsk underholdning som vi plejer der. Underholdningen var for øvrigt meget billig, og det passede vel egentlig ganske udmærket til kvaliteten.

Så har vi jo lært Plovfurelægen fra Grenå (Peder Olesgård) godt at kende.

Vi mødte ham først som foredragsholder og bogudgiver her på Ringparken, og han har altid sin Guitar med, og vil gerne bruge den og gerne synge for og synge med.

Vi mødte ham også igen her i huset. Nu med sin musikerven fra Hammel. En tidligere politimand der spillede harmonika, og som også gerne ville synge for og synge med.

Endelig mødte vi ham igen til sommerhyggedagen i Mesballe, hvor han havde sit orkester ”De fire” med, og igen med god sang, musik og underholdning.

Vi havde også en fin bustur på Mols med John Simoni her sidst på sommeren 23. Vejret på dagen var ikke godt, men turen og tilslutningen var god. Vi oplevede også en John Simoni som var en god fortæller og rundviser. Han kunne også håndtere en stor bus rundt på de små veje, og endda med kun en hånd på rattet, fordi i den anden hånd holdt han det meste af tiden sin mikrofon.

Jeg sad ved siden af ham, og havde stor lyst til at påtale det, men valgte IKKE at gøre det. Fordi han jo kørte godt og sikkert, men også for ikke at ødelægge den gode stemning. Efterfølgende sendte han en mail med tak for en god dag, og som han skrev ”Et dejligt publikum”. Jeg svarede at vi også havde haft en god dag, med en god fortæller, og bestemt også en dygtig chauffør, som jeg dog syntes fremover skulle bruge begge hænder på rattet, og så i stedet bruge en håndfri mikrofon. Han svarede at det var OK at påtale det, og det ville han tage til efterretning.

Vi havde også den sædvanlige grillaften ved krolfbanerne, med fin tilslutning.

Vores ”Kør selv tur” til Lufthavnen havde en meget fin tilslutning. Først skulle vi stoppe ved 50. Så fik vi hævet til 60, og vi sluttede med over 70 deltagere. Det var helt fantastisk, og vi havde en rigtig god og meget fin tur, ikke mindst på grund af en rigtig god fortæller.

Endelig havde vi jo også den sædvanlige ”Før jul hyggedag” her på Ringparken, og med Præsten fra Tved, som jo altid er en god underholder og fortæller.

Den årlige julefrokost for frivillige har jo før været på Pindstrupcentret, men af gode grunde kunne det jo ikke lade sig gøre i december. Derfor prøvede vi Dejavue -  Ryomgård Hotel. Vi ved godt at det ikke stod mål med Pindstrupcentret, men det var et forsøg, hvor vi nok skulle have fundet et underholdende indslag.

Optimisten som vi jo bruger meget, har Marna som kontaktperson og tovholder, og Bruno tager sig af "Det sker", samt program og hjemmeside.

Som I har hørt her, så har vi mange aktiviteter og arrangementer, og det kræver en del frivillige, og som før nævnt er vi 48 frivillige incl. bestyrelsen, og flere af os har flere hatte på, men sådan må og skal det være. Noget af det jeg har sat allerstørst pris på i min tid, er at vi alle har hver sine ansvarsområder, men derudover agerer som et hold og hjælper hinanden. Det sætter jeg meget stor pris på.                                                                                          

For at vi kan holde afdelingen kørende med både aktiviteter og arrangementer, og også gerne nye aktiviteter, er det dejligt og også helt afgørende at der er nye der er klar, både som frivillig, og til bestyrelsen, når der, som her i år, er flere af os der ønsker at stoppe efter mange år. Når jeg siger mange år, så er det mellem 10 og 20 år. Selv har jeg været med i 14 år.                                                                                Det er også vigtigt at sige, at os der stopper selvfølgelig gerne giver en hjælpende hånd til den nye bestyrelse, hvis der er ønsker og behov for det.

Jeg vil slutte beretningen her, og Bestyrelsen siger tak til alle der har støttet Ældre Sagen Midtdjurs i det forløbne år, og en kæmpe stor tak til alle vore frivillige.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Hermed sætter jeg min sidste beretningen til debat.

Ove Buus Pedersen

Formand.

 

Sidst opdateret 17.04.2024