It-hjælp. I Maribo og Rødby

It aktiviteter

Der ydes it-support 2 steder i vores område.

MARIBO
It-hjælp ydes på frivilligcenteret i Maribo, Sdr. Boulevard 82A, 4930 Maribo i tidsrummet fra kl 10.00 til 12.00 hver onsdag.
Kom endelig, hvis du har problemer med din computer, iPad, SmartPhone eller DukaPC.

Meld din ankomst telefonisk eller på mail senest om mandagen.

Bodil vid Stein -  40450044 - bodil@lollands.net
Johannes Kaad - 22856307 - johs.sol@hotmail.com
Vagn Nielsen -     22887730 - vagnnielsens@gmail.com
Philip Jespersen -61853584 - philip@36hybenvej.dk

Herudover ydes It-hjemme assistance i Maribo og omegn efter aftale med Vagn Nielsen på telf. 22887730 eller på mail vagnnielsens@gmail.com  
Man skal påregne udgift til kørsel. 

RØDBY
IT-data stue Rødby alle mandage fra kl. 14 - 16
og alle torsdage fra kl. 10 - 12. 
Begge dage Blomsterparken i Rødby. Du kan få hjælp med Windows 10 og mail, kalender søgning på nettet eller pc-problemer

Undervisning i Blomsterparken - torsdage kl. 14 - 16
Der kan bestilles udvidede kurser samt introduktion i DukaPC samt tablets hos Preben Larsen på telf. 58593060
Underviser vil være Niels Hougaard. Pris for 8 lektioner á 2 timer er 300 kr.

Herudover ydes It-hjemme assistance i Rødby og omegn efter aftale med Preben Larsen på telf. 58593060 eller på mail p.r.larsen@live.dk
Man skal påregne udgift til kørsel. 


Sidst opdateret 21.11.2019