Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Støtte og vejledning

Du har mange muligheder for at få støtte i dit område. Ældre Sagens lokale frivillige er klar til at yde omsorg og rådgivning til dig, der har brug for medmenneskelig kontakt og støtte.

Kørsel fra/til hjemmet

Som borger i Lyngby Taarbæk kommune kan du ved hjælp af Movias flextur blive kørt fra og til dit hjem. Der er ingen fast køreplan, og transporten kan omfatte kørsel til biograf, svømmehal, til venner mv. Der bestilles transport til det tidspunkt, du ønsker mellem kl. 6 og 23. Flextur gælder for alle i de kommuner, der har tilsluttet sig ordningen, og man kan blive kørt til de kommuner, der er tilsluttet.  På Movias hjemmeside ses prisen for kørsel, bestilling af ture, samt hvilke kommuner der er tilsluttet. Endvidere vises flere forskellige typer af flextrafik afpasset forskellige behov.

Nogle kørselsordninger skal man visiteres til af kommunen.

Generelt om Ældre Sagen

Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra og at helbred og mobilitet ikke er, hvad det har været. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner, at deltage i aktiviteter, at få social støtte eller praktisk hjælp.

 
Ældre Sagens frivillige har fokus på den kendsgerning, at alle mennesker har behov for en god og menneskelig kontakt. Derfor giver vi gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker kontakt til en enkelt frivillig, eller til mennesker, som ønsker en hjælpende hånd til selv at komme ud og være sammen med andre.
 
Vi tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt. Se om der er en aktivitet, du kan have gavn af - og henvend dig til kontaktpersonen for at høre mere.

Sidst opdateret 02.09.2019