Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Instruktører til Selvtræning søges

Vi er en flok frivillige instruktører på 30 personer, som hjælper og vejleder motionister til selvtræning.  Selvtræningen foregår på TRC, det tidligere Møllebo, og i Idrætsbyen. Der er i alt 22 hold med i alt 360 motionister over ugens 4 første dage. Vi kan godt bruge flere instruktører, så kunne du være interesseret i at være en del af os frivillige et par timer om ugen, er det dig, vi søger. Opgaven er at være vejledende for vore selvhjulpne motionister. Der tilbydes oplæring af nye instruktører i motionsmaskinerne, samt et 3 dages opholdskursus Odense, kurset afholdes af kompetente undervisere fra ÆldreSagen centralt. Vi holder møder og social samvær 3 – 4 gange årligt for de frivillige, så der kan udveksles erfaringer instruktørerne i mellem.

Er du interesseret kan du kontakte Kate Mau på mail eller telefon. Mobilnr. 20986241/mail kate@paving.dk

Sidst opdateret 27.09.2022