Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Dagsorden 2024

Søndag 3. marts 2024 kl. 14
i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket

Årsmødet indledes med musikalsk underholdning af ”Dixieland Senior”

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om bestyrelsens virksomhed til godkendelse.

3. Forelæggelse af bestyrelsens regnskab til udtalelse.

4. Orientering om bestyrelsens fremtidige virke.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

                      Bestyrelsen foreslår Hanne Koldkjær, Kate Lindahl, Anne Verheij og
                      Poul Andersen. Alle er villige til at modtage genvalg.

7. Valg af suppleanter for 1 år:

                      Bestyrelsen foreslår Lone Gatzwiller og Stefan Winding-Lauesen.
                      Begge er villige til at modtage genvalg.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, det vil sige søndag 18. februar 2024.
Årsregnskabet kan afhentes på kontoret fra mandag 19. februar og kan ses på vores hjemmeside.

Gyldigt medlemskort skal forevises på forlangende.

Sidst opdateret 08.02.2024