Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Kontakt os

Få overblik over, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til os.

09 – 5519 Lundtoft Lokalbestyrelse – marts 2022.

6200 Aabenraa  Telefon og E-mail adresser

Formand: Severin Stollig Sievesgaard Bjerndrup Bygade 32, Bjerndrup, 6200 Aabenraa                       

tlf: 23640172  E-mail: sivesgaard@yahoo.dk                               

1. Næstformand: Lone Kiil Flensborg Landevej 19, Søgård, 6200Aabenraa tlf 25117484 

e-mail: lonekiil50@gmail.com

2. Næstformand: Bodil Hansen Vibevej 5, Varnæs 41784233

E -mai:  bodilhansen365@gmail.com    

Sekretær: Inger Elise Hye  Vestervang 4, Kliplev

74687432/ 30620732  E-mail: nis-hye@hotmail.dk                                      

Ingrid Lorenzen  Gråstenvej, Felsted                       

20833043 E-mail: ingridchl44@gmail.com                      

Inga Petersen Ravnhøjvej 4, Bovrup                        

74680506/ 24619636 E-mail:  <bovrup@hotmail.com>                                     

   Jes Heinrich Petersen Sdr. Landevej 21, Kliplev    

74687329/ 21477329

Ruth Edlefsen mail: ruth.edlefsen@outlook.dk telf. 21437273 

Birthe Lessow Kliplev Toftevej 14, Kliplev              

74687329/22977417 E- mail : birthekurt@hotmail.com                            

Webmaster: Holger Jensen Varnæs Søndergade 9, Varnæs        

29252746 E- mail: hjaj@bbsyd.dk                                              

Kasserer: Even Christensen Kløvertoften 12, Felsted              

74685609/40205609 E-mail: even.christensen@gmail,com                           

Lundtoft Lokalbestyrelses  bank: nr. 8060 1052345     CVR. nr. 10625408.