Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Bisidder

Er du usikker på de oplysninger som du får hos lægen eller på et offentlig kontor, kan du få en bisidder der hjælper dig.
.

Her kan en frivillig fungere som bisidder. Fire ører hører bedre end to, og den ældre har en person, der også har oplevet forløbet af mødet, og som den ældre kan drøfte sagen med.
En bisidder er en person, der er til stede sammen med brugeren, når dennes sag behandles. Bisidderen er ikke advokat eller fortaler for brugeren, men er medlytter.
Bisidderen kan hjælpe brugeren med at forklare sig, hvis brugeren beder
bisidderen om det. Bisidderen har tavshedspligt.
Ældre Sagen i Kjellerup har personer, der kan fungere som bisidder.

 

Sidst opdateret 02.09.2019