Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Demenscafe

En cafe for demente og deres pårørende
Samværscafe, en cafe for demente og deres pårørende.
1. mandag i måneden kl. 15-17 på Plejecenter Sandgårdsparken Kjellerup.
En cafe for alle, der er berørt af, eller har interesse i at vide mere om demens.

Der vil hver gang være spil, hygge, sang, bowling, grill el. lignende.      
Vi er frivillige fra Ældre Sagen, der alle har deltaget i diverse kurser.
Der vil være en konsulent fra kommunen til stede de fleste gange.
Vi har naturligvis tavshedspligt.
Kontakt – Erna Petersen - 2159 2670

Sidst opdateret 14.09.2023