Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Hirtshals

Ældre Sagens lokalafdeling i Hirtshals dækker geografisk den gamle Hirtshals Kommune – en langstrakt kommune med 40 km. fantastisk strand. Vi har her i januar 2019 i alt 2780 medlemmer.

Vi har en meget velfungerende besøgsvennetjeneste, da vores frivillige, som tager sig af at matche besøgsværter og -venner, også er kvalificerede fagpersoner. Herudover har vi en række aktiviteter i princippet hele året rundt, når det kan lade sig gøre. Det drejer sig om bowling, bridge, IT-café, krolf, petanque, traveture, spillecafé og tennis også styret af meget kvalificerede og entusiastiske frivillige. Endelig har vi ca. en månedlig eftermiddag med foredrag, underholdning, udflugt eller lignende, gerne gode lokale kræfter. Som noget ekstra kan vi henvise til hjælp til hørehæmmede og advokathjælp.

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.