Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, arrangementer og støtte og vejledning

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.     

 

 

Følg os i Ebeltoft Folketidende, på vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/ebeltoftFacebook.com/aeldresagenebeltoft og i Det Sker.

Her finder du alle vore tilbud med angivelse af tid og sted, og du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.
Husk også at tilmelde dig vores lokale nyhedsbreve.
 
Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så længe i deres liv som muligt.
Og hvordan passer, bevarer og udvikler vi så vort helbred, fysisk og mentalt? Lokalafdeling Ebeltoft kan tilbyde såvel indendørs- og udendørs
motionsaktiviteter.
 
Frivillige gør en kæmpe indsats for at tilbyde alle vore medlemmer mange forskellige socialhumanitære tjenester, aktiviteter og arrangementer.
Tak til de mange frivillige, som gør det muligt at tilbyde så flot et program, og tak til alle vore annoncører. 

 

Hvis du vil have indflydelse på hvilke tilbud, din lokalafdeling tilbyder, så mød op på Årsmødet med gode idéer og gerne med lyst til selv at blive frivillig. Ved at blive frivillig er du med til at gøre en forskel for andre. Har du lyst til
allerede nu at blive en del af dette frivillige netværk, så kontakt os endelig.
”Sammen kan vi mere”.