Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Send et rigtigt julekort

25. november 2020.
At julen nærmer sig, og at 2020 snart rinder ud, er klippefaste kendsgerninger.

Af Birger Rasmussen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Kontakt med afstand

Uanset at vi lever i en corona-tid, hvor smitten kommer og går, og vi snart ikke kan finde redelighed i, hvor og hvilke retningslinjer der gælder, er der heldigvis noget, der ikke lader sig rokke.

At julen nærmer sig, og at 2020 snart rinder ud, er klippefaste kendsgerninger.

Siden marts måned har vi haft store indskrænkninger i den personlige frihed med besøgsrestriktioner og påbud om social sammenkomst. Det vil sige, at enten har det været besøg på afstand eller kontakt via telefon eller måske digital kontakt via internettet.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle, der har familie, der bor på plejehjem eller bor i eget hjem, men som har besvær med at bevæge sig uden for hjemmet, til at sende et "rigtigt julekort" til jeres pårørende. En julehilsen i form af et kort, der kan tages frem og læses flere gange og vække minder fra en svunden tid.

Vi skal huske på, at ensomheden er steget voldsomt i løbet af 2020 på grund af corona, så vær ekstra opmærksom i julen, der jo altid kan være en svær tid, hvis man er alene.

Traditionel julekoncert

Mange planlagte arrangementer i Ældre Sagen er desværre blevet udsat, aflyst eller i bedste fald indskrænket i løbet af sommeren og efteråret.

Det er dog lykkedes at afholde flere udendørskoncerter og en enkelt koncert i Østermarie Kirke samt nogle "forkælelsesture" ved hjælp af økonomiske midler fra regeringen - og et fantastisk arbejde af Bente Vesløv og Steen Sejfert Larsen.

I skrivende stund er Irene Dunker i gang med at arrangere den traditionelle julekoncert, som finder sted onsdag 16. december 2020 kl. 15-16.30.

Der kan dog ske ændringer alt efter retningslinjerne fra regeringen, så hold øje med annoncen i Rytterknægten.

På vegne af Ældre Sagen på Bornholm skal jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår - og med håb om en snarlig tilgængelig vaccine mod coronavirus.

Sidst opdateret 18.01.2024