Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Pensionisternes bidrag til satspuljen ophører

8. februar 2019.

Af Birger Rasmussen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Jeg har mange gange fået spørgsmålet om, hvorfor folkepensionen ikke følger den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet i Danmark, og om det er rimeligt. Det er jo naturligvis noget, der har fyldt meget på Bornholm, da vi ligger i den høje ende af skalaen, når man ser på alderssammensætningen.

Det har hidtil været sådan, at der blev fratrukket 0,3 % af en folkepension, som blev lagt ind i satspuljen. Vi har fra Ældre Sagen igen og igen argumenteret med, at det er urimeligt, at folkepensionen på den måde blev udhulet.

Umiddelbart lyder det ikke af så meget, og det bliver heller ikke et voldsomt stort beløb, der bliver ekstra pr. måned til en folkepensionist, men set over årene ville det have betydet, at der til en enlig folkepensionist ville have været ca. 8.000 kr. mere i pension i år. Så det er bestemt ikke uden betydning at få det ændret. Vi skal jo huske på, at mere end halvdelen af folkepensionisterne stort set kun har deres folkepension at leve af. Derfor er det vigtigt, at politikerne nu har lyttet og reageret, således at bidraget til satspuljen ophører.

Retfærdig omhu

Det ser ligeledes ud til, at der kommer en lidt mere retfærdig ordning for nuværende folkepensionister, der gennem opsparing eller arbejde tilegner sig en indkomst, og det sker ved, at bundfradraget hæves.

Sidst opdateret 18.01.2024