Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

FORMANDEN HAR ORDET: Mange ønsker til ny ældrelov

2. februar 2024.
Mens dette skrives, afventer vi spændt på, om der kommer en i lang tid proklameret ny ældrelov, og ikke mindst hvilke ændringer det vil medføre, i forhold til hjælp og pleje for vore ældre.

Af Steen Thomsen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Vi er en måned inde i 2024, og jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år.

Årsmøde
Lokalt på Bornholm afholdes årsmødet lørdag 16. marts 2024, kl. 14.00-16.30 i Aakirkeby-Hallerne, hvor I får lejlighed til at høre, hvad der lokalt er foregået det sidste år. Også til at spørge, stille forslag samt vælge bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til marts 2025. Vi glæder os til at servere kaffe, te og ikke mindst lagkage.

Ny ældrelov
Mens dette skrives, afventer vi spændt, om der omsider kommer en proklameret ny ældrelov, og hvilke ændringer det så vil medføre i forhold til hjælp og pleje for vores ældre.

Vi har på landsplan fremsat følgende ønsker til de nye lov:

  • Den enkelte hjemmehjælpsmodtager og plejehjemsbeboer skal møde langt færre forskellige hjælpere.
  • Når den enkelte svækkede ældre i samråd med egen læge finder det nødvendigt med hjælp, kommer hjælpen øjeblikkeligt.
  • Pårørende skal hjælpes bedre i hverdagen, og krav om samarbejde skal være en del af lovgivningen.
  • Der skal være tæt samarbejde mellem sundhedsvæsen og ældreplejen.

Vi håber, at disse ønsker er blevet fremsat og nu afspejler sig i den nye ældrelov.

Til slut vil jeg rette en varm tak til en dygtig og konstruktiv bestyrelse og de 140 frivillige, der på imponerende vis skaber de mange aktiviteter til gavn og glæde for vores næsten 8.000 medlemmer her på Bornholm.

Sidst opdateret 15.02.2024