Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

FORMANDEN HAR ORDET: Juleønsker

22. november 2023.
Vi står nu ved overgangen til julemåneden, hvor ikke mindst børnene har travlt med at ønske. Også jeg er fuld af ønsker, men ikke den slags ønsker, der kan pakkes ind i julepapir.

Af Steen Thomsen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Det er et stort ønske, at Ældre Sagen på sit årsmøde 22.-23. november 2023 har valgt Birger Rasmussen til landsformand for Ældre Sagen og dens næsten en million medlemmer. Valget af Birger Rasmussen vil være af stor betydning for videre udvikling af Ældre Sagen, og hans mangeårige kendskab til Bornholm kan kun gavne os.

Populær fest
Det er med stor fornøjelse, jeg ser de mange aktiviteter, der finder sted i Ældre Sagen Bornholms regi, takket være vore mange dygtige frivillige. Det er også en glæde, at opleve den store interesse, der var for vor fælles julefest 18. november 2023. Ja så stor, at det desværre har været nødvendigt at afvise nogle medlemmers ønske om at deltage.

De ensomme
Samtidig er denne mørke tid og den forestående julemåned netop det tidspunkt, hvor nogle af vore medborgere føler sig ekstra ensomme. Det er mit håb, at I alle retter jeres opmærksomhed på disse mennesker, og får dem til at deltage i nogle af Ældre Sagen Bornholms mange tilbud, hvor deltagelse i bedste fald vil betyde mindre ensomhed. En tak skal samtidig lyde til vore mere end 150 frivillige, der bidrager til gennemførelsen af de mange forskellige tilbud.

Til slut skal lyde en tidlig julehilsen og ønsket om et godt nytår til jer alle.

Sidst opdateret 02.02.2024