Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

I coronaens skygge

6. august 2020.
Den sidste periode har været en meget svær tid på grund af coronavirus. Rigtig mange af os har været isoleret fra familie og venner.

Af Birger Rasmussen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Den sidste periode har været en meget svær tid på grund af coronavirus. Rigtig mange af os har været isoleret fra familie og venner. Ensomheden og uvisheden har været svær at håndtere.
Vi har heldigvis haft kontakt med mange medlemmer og været i stand til at løse en del praktiske udfordringer. 

Stor ros

Jeg vil også rose især borgmester Winni Grosbøll og servicedirektør Trine Dorow for deres gode vilje til at medvirke til løsninger. Dertil skal lyde en stor tak til medarbejderne i døgnplejen og på plejehjemmene, som har ydet en kæmpe indsats inden for de rammer, der er gældende. 

Følelse af magtesløshed

Men uanset god vilje har det været svært for mange ældre på Bornholm. Hjemmeboende ældre, der har behov for hjælp, og ældre på plejehjem, hvor vi har hørt udsagn som fx ”jeg føler mig frihedsberøvet”, ”jeg er mere bange for ensomhed end for corona”, eller ”hvis jeg ikke snart kan se min far, mor eller ægtefælle, dør vedkommende fra mig”.
Jeg kunne blive ved, og det gør et meget stort indtryk - især da man selv føler sig magtesløs.

Uundværlig viden

Jeg vil udtrykke en stor tak til alle jer medlemmer, der har delagtiggjort os i Ældre Sagen med de udfordringer, I har oplevet. Den viden er uundværlig, når vi nu skal fastholde kommunens fokus på det ulykkelige ved af føle sig ensom!
Som gammel og svag har det en kæmpe betydning for et værdigt liv, at de pårørende videregiver os denne information.

Opprioriteringer

Som noget nyt ser det ud til, at Bornholms Regionskommune ved næste budgetlægning vil være i en gunstig situation.
I Ældre Sagen på Bornholm vil vi fremsende nogle opprioriteringsforslag, som skal være medvirkende til, at vi ikke igen skal opleve, at mange ældre på Bornholm føler sig tilsidesat.
Det vil være på området vedrørende praktisk hjælp, hvor der blev skåret ned på fx rengøring, samtidig med at sundhedsmyndighederne fastslår, at hygiejne er en af de vigtigste faktorer i bekæmpelse af coronavirus.
Endvidere vil det være om pædagogiske aktiviteter på plejehjem, som også er målrettet mennesker med en demenssygdom.

Sidst opdateret 18.01.2024