Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

FORMANDEN HAR ORDET: Flot fremmøde til årsmødet

1. juni 2023.
Beretningerne fra udvalgene viste stor aktivitet.

Af Steen Thomsen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Lørdag 18. marts 2023 var 175 medlemmer mødt op til årsmøde, hvilket var et større antal end året i forvejen. Mødet blev indledt af Birger Rasmussen, der i forbindelse med sin udnævnelse til fungerende formand på landsplan for mere end 930.000 medlemmer kunne berette om det arbejde, Ældre Sagen på landsplan udfører. Vi kan med stor stolthed og tilfredshed se Birger Rasmussen placeret på denne post.

Bestyrelsens aktiviteter
Herefter blev beretningerne fra de forskellige udvalg forelagt og godkendt med akklamation fra de fremmødte medlemmer. Lokalbestyrelsen havde besluttet at udvide med yderligere to suppleanter, hvilket fremgår af deltagerlisten på dette nummers bagside. Et årsmøde med dejligt fremmøde og god stemning blev afviklet.

Opbakning
At Ældre Sagen Bornholm kan mønstre 7.762 medlemmer, skyldes alene det utrolige og prisværdige arbejde, de mange frivillige gør. De har aktiviteter på mange områder til glæde og gavn for borgerne på Bornholm. Mit ønske er derfor at give den størst mulige opbakning, anerkendelse og værdsættelse af dette arbejde. Endskønt det går godt, er der absolut plads til flere, der har mulighed for at give en hånd med, eller som har ideer til nye tiltag for vores ældre medborgere.

Med venlig hilsen
Steen Thomsen
Formand for Ældre Sagen Bornholm

Sidst opdateret 18.01.2024