Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

FORMANDEN HAR ORDET: De endelige budgetforhandlinger

1. februar 2022.
Så har vi igen lagt et år bag os, og efteråret 2021 rummede flere udfordringer.

Af Birger Rasmussen, formand for Ældre Sagen Bornholm

Først var der budgetlægning i kommunen, hvor vi desværre igen oplevede gammelkendte spareforslag, såsom afskaffelse af ”klippekortordningen for ældre” og nedskæring af aktiviteter på plejehjem samt nedskæring på ledsagerordningen. Heldigvis lykkedes det at få forslagene fjernet i de endelige budgetforhandlinger.

Debatmøde
Derefter havde vi valg til kommunalbestyrelsen. I Ældre Sagen inviterede vi, som sædvanlig, til et debatmøde med fokus på det ”at have et godt ældreliv på Bornholm”.

Det helt store emne på debatten blev den store mangel på medarbejdere i ældreplejen. Fra Ældre Sagen lagde vi stor vægt på, at det er vigtigt, at det er de samme medarbejdere, der besøger og hjælper dem, der har behov for hjælp, og ikke som nu, hvor der meget ofte kommer nye ansigter på besøg, som man skal forholde sig til. Der var en klar opbakning til, at der skal arbejdes for mindre teams, og at de skal have betydelig mere selvbestemmelse, så hjælpen kan tilrettelægges efter modtagerens aktuelle ønsker og behov. Det var overordentlig tilfredsstillende, at vi fik politikerne med på tanken, selvom det holdt hårdt.

Vores resultat
Nu er der så afsendt en ansøgning til regeringen om at deltage i et forsøg. I skrivende stund ved vi ikke, om Bornholms Regionskommune kommer med i forsøget, men uanset så vil vi kraftigt anbefale, at der arbejdes videre med en sådan model. Vi kan se, at i de kommuner hvor man giver friheden tilbage til hjemmehjælper og hjemmehjælpsmodtager, har man flere tilfredse og glade modtagere, gladere hjemmehjælpere og mindre sygefravær.

Værdig ældrepleje
Så jo før man kommer i gang, jo bedre, og vi vil følge det meget tæt for at få en værdig ældrepleje nu!

Med venlig hilsen
Birger Rasmussen
Formand for Ældre Sagen Bornholm

Sidst opdateret 18.01.2024