Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Ældre Sagens forslag vedtaget

4. oktober 2019.
På Folkemødet i Allinge i juni var der stort besøg i Ældre Sagens telt.

Af Birger Rasmussen, formand for Ældre Sagen Bornholm

På Folkemødet i Allinge i juni var der stort besøg i Ældre Sagens telt. Det gav mulighed for at mødes og tale med rigtig mange medlemmer og også nogle ikke-medlemmer.
Vi fik vendt rigtig mange problemstillinger, som vedrører det at være ældre i Danmark.

Værdifuld kontakt

Et af de emner, som mange var meget optaget af, var folkepensionen i Danmark. Det var meget værdifuldt og ganske enestående at komme i kontakt med så mange mennesker med noget på hjerte samt at få tilbagemeldinger på de ændringer, vi fik gehør for ved sidste vedtagelse af finansloven.

Pension følger lønudviklingen

Ved vedtagelsen af finansloven kom flere af forslagene fra Ældre Sagen i spil. Det blev vedtaget, at folkepensionen skal følge lønudviklingen i Danmark.
Man kan jo sige ”ja, selvfølgelig”. Men sådan var det bare ikke.
Vores forslag om at hæve grundbeløbet blev indarbejdet i loven. Det vil sige, at indkomstgrænsen for, hvornår der modregnes i pensionstillæg, ældrecheck og andre tillæg, der beregnes på grundlag af den personlige tillægsprocent, forhøjes. Også hvis man som folkepensionist har en arbejdsindkomst, bliver grundbeløbet hævet.

Et skridt på vejen

Det, der er sket, er et skridt i den rigtige retning, men det er stadig ikke nok, hvilket vi fik bekræftet på Folkemødet.
I Ældre Sagen vil vi derfor fortsætte med at have fokus på både dem, der alene har deres folkepension, og dem, der bliver ramt af samspilsproblemerne med fradrag af pensionen, hvis de selv har sparet op til at forsøde alderdommen.

Sidst opdateret 18.01.2024