Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Hvordan kontaktes Bornholms Regionskommune?

Har du brug for at kontakte Bornholms Regionskommune? Herunder kan du finde kontaktpersoner, telefonnumre og e-mail-adresser.

null

Bornholms Regionskommunes hovednummer, omstilling: Tlf. 56 92 00 00 - hjemmeside: www.brk.dk

Borgerservice, telefontider:
Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00 & fredag kl. 09.00 - 12.00

Borgerservice, åbningstider for personligt fremmøde:
Landemærket 26, 3700 Rønne
Mandag: Kl. 10.00 - 16.00
Tirsdag: Kl. 12.00 - 16.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: (Kl. 07.15 - 09.00*) 10.00 - 17.00  *Gælder ikke ugerne 7, 27-34 og 42
Fredag: kl. 10.00 - 13.00

Kildestræde 20, 3730 Nexø
Onsdag: Kl. 09.00 - 15.00

→ Læs mere på BRK's hjemmeside
Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Du skal således have bestilt tid, før du møder op i Borgerservice.
Tidsbestilling kan ske via dette link eller på tlf. 56 92 00 00

Nyttige kontakter:

Aktivitetscentre
Der er aktivitetscentre for folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere i Rønne, Hasle og Nexø.

Koordinator for Aktivitetscentrene

Fælles koordinator for alle aktivitetscentre er Sisse Stenbæk. 
Koordinatoren kan kontaktes på tlf. 30 18 04 56 mandag-torsdag 09.00 - 15.00
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Madservice
Madservice er et kommunalt visiteret tilbud til dig, der har behov for tilberedt mad.
Skriv en mail til: aeldre@brk.dk – ved akut behov ring tlf. 56 92 60 50. Hverdage kl. 08.30 - 09.30.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside
 
Plejecentre og -boliger

Bornholms Regionskommune råder over plejeboliger til borgere med et betydeligt behov for pleje og omsorg hele døgnet. Du kan ansøge om plejebolig på mail: aeldre@brk.dk
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Afløsning, aflastning, midlertidigt ophold
I henhold til servicelovens § 84, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, som i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kontakt mail: aeldre@brk.dk
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Forebyggende hjemmebesøg
Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder om, hvordan du trives og klarer hverdagen.
Du kan kontakte
Birgitte Andersen, tlf. 56 92 60 70       
Majken Dich, tlf. 56 92 60 67
Pia Ratej Hougaard, tlf. 56 92 60 57
(Mandag - fredag kl. 8.00 – 9.00).
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Fritagelse for digital post

Kontakt Borgerservice på tlf. 56 92 00 00
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Hjemmehjælp
Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.
Kontakt: aeldre@brk.dk – ved akut behov ring til 56 92 60 50.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Hjælpemidler
Hjælpemidler kan kontaktes på tlf. 56 92 54 00 alle hverdage 09.00 - 11.00. Hjælpemidler kan også kontaktes via mail på adressen hjaelpemidler@brk.dk.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Transport til læge/speciallæge
Fribefordring - transport til læge/speciallæge
Pensionister, som ikke kan komme til læge/speciallæge med bus eller egen bil, kan kontakte kørselskontoret på tlf. 56 92 37 45 alle hverdage kl. 08.00-16.00.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Transport til hospital
Skal du til undersøgelse eller behandling på Bornholms Hospital, og har behov for kørsel, kan du kontakte den afdeling eller det ambulatorie du er indkaldt til. Du finder kontaktoplysninger til den behandlende afdeling i dit indkaldelsesbrev.
Har du brug for transport til udenøs hospitaler, skal du kontakte Bornholms Hospitals patientrejsekontor.  Det kan kontaktes på tlf. 38 67 00 99
Ansøgning om HandyBat-ordning sker ved henvendelse til Bornholms Regionskommune, Myndighed i Center for Ældre på tlf. 56 92 60 50. Telefontid fra 08.30 - 09.30.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Ufrivillig ensomhed
Tilbud til ældre, der føler sig ufrivilligt ensomme. Få en snak med brobyggerne på tlf. 56 92 70 10, eller skriv til dem på brobyggerne@brk.dk.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Demens
Demens er en samlet betegnelse for en række sygdomme, der langsomt ødelægger dele af hjernen. De mange sygdomme, der giver demens, er placeret forskellige steder i hjernen. De udvikler sig forskelligt og giver forskellige symptomer i hverdagen. For nogle demenssygdomme kan det være gavnligt at tage medicin.  
Kontakt kommunens demenskoordinator Sussie Nøhr på tlf. 56 92 60 55 eller på mail: Sussie.Noehr@brk.dk.
→ Læs mere på BRK's hjemmeside

Tilflytterservice
Mange vil gerne flytte til Bornholm, men hvordan er fx reglerne for flexboliger. Kontakt Tilflytterservice på tlf. 31 21 88 80 eller på mail: tilflytter@bornholm.biz.
→ Læs mere på TilflytterserviceDu har måske behov for at få en kontakt til Bornholms Regionskommunes politiske og administrative ledere/chefer:

Formand for social- og sundhedsudvalget
René Danielsson, tlf. 20 33 21 98, mail: Rene.Danielsson@brk.dk

Kommunaldirektør Sine Sunesen
Tlf. 56 92 10 01, Mobil 21 15 15 04, mail Sine.Sunesen@brk.dk

Velfærdsdirektør Trine Dorow
Tlf. 56 92 10 03, Mobil 30 18 18 00, mail Trine.Dorow@brk.dk

Direktør Lillian Rasch Madsen
Tlf. 56 92 10 02, Mobil 21 30 32 08, Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk

Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Center for Ejendomme og Drift
Tlf. 56 92 50 05, Mobil 30 18 16 22, Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk

Centerchef, Iben Kyhn Riis
Center for Sundhed og Forebyggelse
Tlf. 56 92 12 68, Mobil 24 78 63 67, Iben.Kyhn.Riis@brk.dk

Centerchef (fungerende)
Center for Ældre
Tlf. 56 92 12 68, Mobil 24 78 63 67, Iben.Kyhn.Riis@brk.dk


Sidst opdateret 27.02.2024