Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Bornholm vil øge viden om demens

Nyt samarbejde med kommunen.

Af Bente Vesløv, Ældre Sagen Bornholm

Ældre Sagen på Bornholm arbejder ihærdigt for at udbrede kendskabet til de aktiviteter, som vi kan tilbyde regionskommunens borgere med sygdommen demens og deres pårørende. Vi har derfor kontaktet demenskonsulenterne, brobyggerne og seniorvejlederne, og i 2022 afholdt vi det første møde med henblik på gensidig information. 

Altid opbakning
Vi havde et konstruktivt møde, som mundede ud i, at vi fremadrettet mødes to gange årligt, hvor vi har mulighed for at informere om vores tiltag og håber på, at det bliver til gensidig hjælp og glæde og inspiration. Ældre Sagen bakker altid op om alle landsdækkende kampagner, det være sig udbredelse af demenssymbolet, Demensugen, forretningslivets håndtering af mennesker med demens og meget mere.

To af vores tiltag
Vi ved, at sygdommen er vanskelig og svær at håndtere, dels for den syge, dels for de pårørende, og vi tror på, at jo større kendskab befolkningen har til sygdommen, jo bedre kan vi allesammen hjælpe og støtte. Vi har derfor fået Herluf Skjerning til at tegne kort til os, der symboliserer to af vores tiltag. Dels “Danseminder”, som foregår på Rønne Bibliotek den anden torsdag i måneden kl. 14.30-16. Dels ”Samtalegruppen for pårørende”, som ligeledes foregår på Rønne Bibliotek den fjerde torsdag i måneden kl. 14-16.

Vi håber, at vi med hjælp fra kommunens medarbejdere kan udbrede vores tilbud til gavn og glæde for de berørte parter og glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Susanne Møller Kofoed, Gulla Christoffersen, Steen Sejfert Larsen og Bente Vesløv

Læs mere...

Sidst opdateret 22.12.2023