Søg på lokalafdelingens hjemmeside

ÅRSBERETNING 2021

Bestyrelsens "Beretning 2021" i Ældre Sagen Aars

Ældre Sagen, Aars afdeling

Årsberetning 2021

Dem, der har evnen, de har også pligten.
Ældre Sagen, der har over 900.000 medlemmer, mere end 140 ansatte, 215 lokalafdelinger og 21.000 frivillige, har derfor pligten til at virkeliggøre visionen

Et godt liv for flest mulige – hele livet

Det sker for det første ved politisk indflydelse – jeg tror godt at politikerne ved, at når der skal tales ældrepolitik, kan de ikke komme uden om Bjarne Hastrup og hans backing group inklusiv vor landsbestyrelse. I kender godt vor landsformand Preben Staun, ikke? Eksempelvis kørte Ældre Sagen en kampagne i efteråret 2021:

Værdig Ældrepleje NU! Det var bl.a. med baggrund i de forfærdelige udsendelser i TV2 om Plejehjemmene bag facaden - om Else og Niels, der levede en sølle/ rædsom tilværelse på hver sit plejehjem. Herefter var der faktisk et flertal af danskerne, der ikke havde tillid til at de kunne få en værdig ældrepleje på plejehjemmene.

Det er uholdbart, at det er sådan – det gør at folk siger nej til at komme på plejehjem, for de tænker, at det er bedre at de bliver i deres eget hjem med sporadisk hjemmehjælp og ofte stor ensomhed til følge. Dertil kommer at det månedligt koster ca. 10-11.000 kr. ekskl. boligstøtte at bo på plejehjem og det er mange penge for pensionister – især hvis de tidligere har boet i et gældfrit hus.

Her i kommunen: Antallet af visiteringer til hjemmehjælp  er stagnerende / let faldende,og selv om det ikke er mange år siden plejehjemmet i Hornum blev lukket, står der ca. 40 boliger ledige på kommunens plejehjem og det i en tid, hvor der bliver flere og flere ældre? Halvdelen er reserverede lokaler på Højgaarden, Farsø og på Kærbo, Ranum til omlægning til specialer. Det koster i øvrigt kommunen ca. 5 mio. kr. årligt. Efter min mening skulle de omdannes til boliger for bedre fungerende ældre, så de kunne have et meningsfuldt fællesskab som på plejehjemmene for 30-40 år siden. Selvfølgelig bliver der efterhånden en del af disse, der får behov for mere hjælp, men bare der altid er nogen, man kan hygge sig med.

Jeg er sikker på, at Ældre Sagen også griber den handske, statsministeren kastede i sin nytårstale med at skulle nytænke reglerne omkring ældrepleje – jeg kan dog godt blive bekymret for resultatet, når man ser hvordan det er gået med tidligere regeringers ambitioner om at gøre området bedre og mere effektivt.

For det andet yder Ældre Sagen omfattende rådgivning – de får mere 40.000 opkald om året - min veninde i Aarhus skulle på pension, og hun ringede til Udbetaling Danmark for at høre om de kunne bekræfte, at hun ville være omfattet af Arne-pensionen. Det fik hun ikke meget ud af, men så ringede hun til Ældre Sagens hovedkontor, og den pågældende konsulent kunne hurtigt fortælle hende, at det var korrekt. Hun regnede tillige ud, at hun kunne få 700 kr. mere om måneden end min veninde selv havde beregnet, så hun var vældig tilfreds.

Der er faktisk også nogen, der bliver medlem af Ældre Sagen, fordi de kan spare penge – man kan få rabatter ca. 2800 steder, hvis man er medlem, og foreningen har 430 tilbudspartnere. Ældre Sagen er altså med til at gøre det billigere, når man er ældre. (Man kan blive medlem, når man er 18).

Jo, jeg synes at Ældre Sagen landspolitisk lever op til at den, der har evnen, også har pligten og får gjort noget ved at gøre det bedre at være halvgammel.

Hvordan ser det så ud lokalt her i Aars?

Stort set status quo med antal medlemmer og frivillige – og det er jo ikke så ringe i denne nedlukningstid.

Corona har desværre også sat sit aftryk: Hele forårssæsonen lå vi underdrejet. Årsmødet måtte som alt andet atter udsættes. Heldigvis havde vi vort  take-away arrangement med påskefrokost til 300 medlemmer fra 3 lokale restauranter. Udsolgt! Det blev det arrangement i 2021, der nåede ud til de fleste.

Fra slutningen af maj kom vi på ny i gang med en forsinket Danmark spiser sammen ude på Golfcentret i Gatten - HimmerLand, som det nu hedder og vi kunne også gennemføre en grill-aften her. Jeg tror begge dele var vellykkede og noget, mange havde set hen til, selv om vi også var lidt bange trods vaccinationer.

Normalt har vi ikke mange aktiviteter i august, men som følge af nedlukningen i foråret satte vi damp på allerede der med udflugt ud til Jenle. Dejlig dag med solskin og frisk blæst –Aakjær lagde sin gård i den rygende blæst – interessant rundvisning og righoldig sanghæfte, som vi gjorde flittig brug af på hjemturen. Fint arrangement planlagt af Bjarne og Niels Chr. – næste gang vil vi dog gerne have et lidt mere lækkert tilbehør til kaffen ;-) Vi har efterspil til denne tur, for Peter Spillemand, der var den ene rundviser, kommer til denne måneds søndagscafe og synger og beretter om kærlighedens veje og vildveje – titlen for hans optræden er A tow hende mæ æ mellemste inwalidepension.

I efteråret er det lykkedes os at gennemføre sædvanligt program med

SøndagsCaféer med 3 tidligere borgmestre, der fortalte om deres liv og Aars-tid – alle velbesøgte og med kage bagt af Anne-Marie.

Spis sammen har vi haft 2 gange – begge gange med musiker – desværre var der lidt færre end der plejer. Folk er jo forsigtige. Kirsten trækker et stort læs her.

Vi havde også en fin tur i november i forbindelse med Danmark spiser sammen. Elin havde arrangeret en bustur til Hjarbæk Kro med fornem servering. Vi var dog noget trætte af at en del af de tilmeldte meldte fra i sidste øjeblik eller bare udeblev – vi skal jo betale den fulde pris.

Vi havde den store glæde at vi fik startet et nyt initiativ – Kom og syng. Lisbeth og Kirsten – 2 af vore nye frivillige – har selv planlagt og udført det. Der har været en 30-40 deltagere 3 gange  – med musikledsagelse synger man i et par timer bare afbrudt af en kaffepause. Flot. Aars har altid været en sangglad by helt tilbage til lærer Sands tid.

Et andet nyt initiativ Mandagsmøder kom ikke helt så elegant i gang. Mandagsmøder er tænkt sådan, at det skal dreje sig om et konkret emne af interesse for vore medlemmer. Det er ikke et underholdningsprogram – der er tale om seriøse emner. Vi havde et møde i september om psykisk sygdom – forfatteren Ellen Schmidt har skrevet om hendes søns sygdom og død og fortalte nærmere om dens påvirkning af familie. Mandagsmøderne kommer nu til at køre mere regelmæssigt – regner vi med.

I oktober havde vi Kaffemik her i Aktivitetscentret – ikke en eneste grønlænder deltog, men kaffe og kage var der. Det var et arrangement, der var en del af en landsdækkende kampagne, hvor Ældre Sagen satte fokus på besøgsvenner. Hidtil har Ældre Sagen her i Aars koncentreret sig om besøgsvenner til personer med demens. Elin, der står for området, er nu ved at blive brede det lidt mere ud, så vi nu har ca. 10 besøgsvenner og ca samme antal besøgsværter. Det er et område, der er i udvikling – og i øvrigt også i fin forståelse med Kirkens besøgstjeneste og Røde Kors. Der kom mange til Kaffemikken – udover fortællingerne om besøgsvenner var der nemlig også harmonikamusik.

Lidt i samme familie er Tryghedsopkald – de 9 ringere skiftes til at ringe hver morgen til alen-boende ældre. P.t. er der kun 8, der ringes til. De kunne godt have et par stykker mere. Ældresagen har givet Denise, der står for ordningen, økonomisk råderum til at holde et par frokoster ude for ringerne og værterne i 2021, for i denne coronatid er mange blevet ekstra ensomme.

Indkøbsvenner er for vore mere sårbare ældre, der ikke selv kan gå ud at handle. De ringer til en taxavognmand dagen før indkøbsordningen er – firmaet henter dem ved hjemmet og kører dem op til Kvickly hvor nogle af de 10 frivillige, der er knyttet til ordningen, bistår dem med at få fyldt i vognen, betalt og efter en kop kaffe hjulpet dem med at få varer ud i bilen. Vi har de tidligere år kun kørt hver anden uge, men efter corona aflysninger mv. blev bestyrelsen enige i sommer at tilbyde det hver uge for ligesom at komme ind i en fast gænge. Der kommer mellem 2 og 5 pr. gang. Det koster imidlertid mellem 1000 og 1500 kr. pr. måned, som afholdes af Ældre Sagen i Aars. (Brugerne betaler 20 kr. pr. gang). Birgit er en dygtig tovholder. Tidligere har vi fået hjælp hertil af kommunen, men da vor formue overstiger 100.000 kr., kan vi som udgangspunkt ikke få noget. Det er vi utilfreds med  - andre kommuner får fuld dækning af taxaudgiften, selv om de har en formue over 300.000 kr. Vi har nu ansøgt om tilskud selv om vor formue stadig er over 100.000 kr. bl.a. med henvisning til at den er reduceret i 2021.

Inden for demensområdet har vi i mange år haft pårørendegrupper – de er i gang igen efter forårets nedlukning. Erindringscafeen for lettere demente og deres ægtefæller/ samboer, der holder til på Nutidsmuseet, får flere og flere deltagere. Det er opmuntrende at der er flere og flere, de får øjnene op for samværets glæder over kaffen, en god historie og en snak om de gamle ting og plancher på museet.

Skriv din livshistorie har levet et stille liv – der kan godt være plads til flere, der har lyst til at få hjælp til at nedfælde den. Der kan hjælpes både med tekst og billeder.

Vi har også stor opbakning til pigekammeret og herreværelset – de gange, det er lykkedes at komme af sted. Det er typisk de mere mobile, der deltager i disse arrangementer – hvad enten det er Gasanlægget i Haubro eller Julemærkehjemmet i Hobro eller et foredrag lokalt. Tak til de ret selvkørende grupper, der står bag disse arrangementer.

Derudover har vi 2 IT-grupper  henholdsvis i Aars og Hornum, Værktøjskassen, slægtsforskning, stavgang, sorg- og livsmodsgruppe, madlavning, bisiddere og MitID-caféer. Det er jo ikke så lidt.

Ja, vi sagde også tak til vore frivillige ved en middag på Cafe 89. Som I har hørt har det været lidt af et trængselsår med udsættelser mv. – vi ser frem til at vi henter stjernerne ned i år. Godt der var god tilslutning på Cafe 89 trods det korte varsel. Der var nemlig kun ringe tilslutning til den højskole-dag vi havde sat i scene som frivilligdag. Vi kan godt tænke os at få nye ideer til, hvad I frivillige gerne vil samles om, selvfølgelig med lidt godt mad.

Årsmøde og Humørfest

Årsmødet blev også efterårsmøde som i 2020 – der var genvalg over hele linjen og bagefter fik vi et interessant skildring af det lokale iværksætter- og kulturpar Grethe og Preben Stæhrs levnedsforløb. Der var ca. 90 personer, der fik glæde af det.

Knap så mange kom til vor humørfest i november i Messecentret – desværre var coronaen desværre ved at hærge igen, og mange turde ikke stikke næsen frem, selv om vi både sørgede for Coronapas, håndsprit og god afstand. Der var underholdning ved Michael Winckler – der jokkede jeg lidt i spinaten, for i min iver for at takke ham for indsatsen, blev der ikke til ekstranumre.

Til slut vil jeg nævne et par arrangementer i den mere alvorlige ende: Som vanligt havde vi vaccinationer mod influenza i Aktivitetscentret 2 dage – gad vide om vi fremover også skal have vaccinationer mod corona.

Koordinationsudvalget, der repræsenterer de 4 Ældresagafdelinger i Vesthimmerland, havde arrangeret et valgmøde i Dronning Ingrid Hallerne i slutningen af oktober. Det var ingen succes – der var max. 30 tilhørere, hvor der plejer at være fuld sal så godt og vel. Der var nok 3 fædre til den fiasko: Dels kom vi lige i hælene på et velbesøgt valgmøde tidligere på ugen, dels huserede coronaen og endelig var der By Night i Aars. Det skal vi have skrevet bag ørerne til om 4 år.

 / Bestyrelsens beretning.

 

 • Billedgalleri

  Læs mere
 • Coronavirus: Seneste nyt fra Ældre Sagen

  ÆLDRE SAGEN OPFORDRER MEDLEMMER TIL AT FØLGE MED I SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER. FÅ DEN SENESTE OPDATERING HER

  Læs mere
 • Demens - støtte og aktiviteter

  Viden og gode råd om livet med demens

  Læs mere
 • Demensvenlig Lokalafdeling

  Læs mere