Velkommen til forårssæsonen 2020 i Aarhus

Vi glæder os til at præsentere forårets program med foredrag, kurser og øvrige aktiviteter.

Ældre Sagen i Aarhus deltager i mange former for samarbejde i Aarhus Kommune. Som medlem af den lokale demensalliance, hvor Folkekirken også er blevet medlem, har vi den glæde, at vi nu har indledt et samarbejde med kirkerne, hvor vi videndeler og finder ud af, hvor vi kan drage nytte af hinanden og hjælpe hinanden. Det har allerede resulteret i opstart af spændende initiativer.

Ældre Sagen har på landsplan indgået en partnerskabsaftale med ”Bevæg dig for livet” (DIF og DGI). Aarhus Kommune er en af 20 visionskommuner, som vil arbejde for at øge andelen af befolkningen over 60 år, som regelmæssigt dyrker motion. Vi ser frem til, hvordan vi lokalt sammen kan arbejde for mere ”Bevæg dig for livet”.

Vi er stolte over, at vi i dag er ca. 500 frivillige i Ældre Sagen i Aarhus, og at over 34.000 i Aarhus Kommune er medlem af Ældre Sagen.

Vi vil gerne opfordre til, at I tilmelder jer det lokale nyhedsbrev, hvor vi ca. en gang om måneden orienterer om nyheder i Ældre Sagen Aarhus Nord, Midt og Syd. Det kan ske via linket ovenover.  

 

En stor tak til alle jer, som bakker op om vores aktiviteter 
og en stor tak til alle de mange frivillige,
som er hele grundlaget for det lokale arbejde. 

De bedste hilsner
 Tove Jørvang, formand