Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Velkommen til efterårssæsonen 2024 i Ældre Sagen i Aarhus

Velkommen til efterårssæsonen 2024 i Ældre Sagen Aarhus
Med efterårsprogrammet for 2024 håber vi i Ældre Sagen Aarhus, at vores medlemmer og andre interesserede i Aarhus Kommune får glæde af de mange aktiviteter, vi kan byde på i løbet af efteråret.

Ældre Sagen mener, at det er helt grundlæggende, at ældre, der har behov for det, gives pleje og omsorg på en værdig og betryggende måde.
Med vores program byder vi på noget for både raske og sårbare ældre.
I bestyrelsen glæder det os at føle vores lokalafdeling fuldt aktiv og med det vanlige liv i lokalerne og jeres stemmers
summen i gangen.
En stor tak til alle jer, som bakker op om vores aktiviteter, og en særlig tak til alle jer mange frivillige, som er grundlaget for Ældre Sagens lokale arbejde.

   Torben Dreier, formand