Velkommen til efterårssæsonen 2021 i Aarhus

Efterårsprogrammet for 2021 er på gaden, og vi håber vores medlemmer og andre interesserede får glæde af de mange aktiviteter i Ældre Sagen i Aarhus Nord, Aarhus Syd og Aarhus Midt hen over efteråret. På de første sider finder du vores social-humanitære indsatser, herefter de mange kursusaktiviteter og indimellem mange små anbefalinger og tiltag, f.eks. valgmødet i forbindelse med Kommunal og Regionsrådsvalget (side 17).

Som altid, er vi klar til at minde politikerne om deres store ansvar i forhold til ældre medborgere, der har viet deres erhvervsaktive liv til opbygningen af det, vi kalder velfærdssamfundet, et velfærdssamfund, som vi også skal kunne mærke som gamle.

Vi håber på alle måder, at hele programmet kan gennemføres i år uden aflysninger eller andre forhindringer pga. pandemien, som vi nu forhåbentlig er på vej ud af.

Ældre med større eller mindre problemer har brug for, at vores social-humanitære aktiviteter nu igen kan udføres uhindret. Vi har været tvunget til at være delvist inaktive i meget lang tid, så nu glæder vi i bestyrelsen, og jeg som midlertidig formand, os til, at vores lokalafdeling kan blive fuldt aktiv og lokalerne komme til at genlyde af jeres stemmer igen.

En stor tak til alle jer, som bakker op om vores aktiviteter og en stor tak til alle I mange frivillige, som er hele grundlaget for det lokale arbejde. Tak til Tove Jørvang for en kæmpe indsats for Ældre Sagens udvikling i Aarhus gennem de seneste 20 år. Se Toves artikel herefter.

Keld Skaaning, formand

   Keld Skaaning, formand

 

 

TAK FOR NU fra Tove Jørvang

Med udgangen af maj måned er jeg efter eget ønske fratrådt som formand for Ældre Sagen i Aarhus med domicil i Vester Allé. Jeg meddelte i januar 2020 bestyrelsen, at jeg ønskede at gå af som formand ved årsmødet i marts 2021. Datoen for dette årsmøde er pga. coronarestriktionerne i skrivende stund imidlertid udsat på ubestemt tid.

I bestyrelsen har vi aftalt, at jeg går af med udgangen af maj, og da det ikke kan blive i forbindelse med et årsmøde, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand ved min afgang. Det har været 20 gode og travle år, hvor jeg har lært mange spændende mennesker at kende og fået mulighed for at få indsigt i mange ting. Vi har i fællesskab igennem årene sat mange aktiviteter i gang i Ældre Sagen i Aarhus, både på det social-humanitære område og mht. medlemsaktiviteter.

I 2001, som ældresagsmæssigt var et meget uroligt år i Aarhus, startede jeg som formand uden ret meget kendskab til Ældre Sagen. Min eneste berøringsflade var, at jeg spillede bridge med min mor i Ældre Sagen.

Det blev arbejdsmæssigt og følelsesmæssigt en hård start, hvor alt skulle bygges op igen, samtidig med mit fuldtidsarbejde. Efter et halv års tid, hvor tingene begyndte at lykkes, gik det mig i blodet, og nu er der gået 20 år!

Dejlige og meningsfyldte år med flere og flere frivillige, flere og flere medlemmer, og flere og flere kontakter i kommunen og til andre foreninger.

Aarhus er en kommune, som ser og hører de frivillige. Og det er det, der skaber grobund for, at tingene kan lykkes. Vi oplever stor opbakning og tilslutning fra vores medlemmer. Jeg er og har i alle årene været stolt over det arbejde, de frivillige i Ældre Sagen udfører for at gøre en for-
skel for andre mennesker.

 

 

Tak til alle for en lang og givende periode i Ældre Sagen i Aarhus.