Velkommen til forårssæsonen 2022 i Aarhus

Velkommen til forårssæsonen 2022 i Ældre Sagen Aarhus Med forårsprogrammet for 2022 håber vi i Ældre Sagen Aarhus, at vores medlemmer og andre interesserede i Aarhus Nord, Aarhus Syd og Aarhus Midt får glæde af de mange aktiviteter, vi kan byde på i løbet af foråret. På de første sider finder du vores social-humanitære indsatser, herefter de mange kursus- og motionsaktiviteter. Vi er glade for i år at kunne byde på nye kursus aktiviteter og lidt flere endagsture i Danmark.
Som altid er vi klar til at minde politikerne om deres store ansvar i forhold til ældre medborgere, der har viet deres erhvervsaktive liv til opbygningen af det, vi kalder velfærdssamfundet.
Vi minder dem om, at et velfærdssamfund som noget meget vigtigt kendes på den måde, det behandler sine svageste borgere på. Ældre Sagen mener, at det er helt grundlæggende, at ældre, der har behov for det, gives pleje og omsorg på en værdig og betryggende måde.
Med vores halvårs program byder vi på noget for både raske og sårbare ældre. Især de seneste to år har lært os, at ældre med større eller mindre problemer har brug for vores social-humanitære aktiviteter, og at alle har brug for de aktivitetsskabende tiltag for at holde svaghed på afstand.
I bestyrelsen glæder det os at føle vores lokalafdeling fuldt aktiv og med det vanlige liv i lokalerne og jeres stemmers summen i gangen.
En stor tak til alle jer, som bakker op om vores aktiviteter og en særlig tak til alle jer mange frivillige, som er grundlaget for Ældre Sagens lokale arbejde.
Det er dejligt at starte forårssæsonen sammen med jer alle og sammen skabe et godt nyt år.

   Keld Skaaning, formand