Velkommen til forårssæsonen 2019 i Aarhus

Vi glæder os til at præsentere forårets program med foredrag, kurser og nye aktiviteter.

Et af de områder, vi arbejder med, er det forhold, at det i dag er meget vanskeligt at få en plejehjemsplads. Hvis det er et stort ønske hos et gammelt menneske, som kun med meget stort besvær kan klare hverdagen derhjemme, så bør man lytte. Ligesom man gør, når en hjemmeboende ikke ønsker at flytte på et plejehjem, selvom vedkommende er så plejekrævende, at det ville være billigere med en plejehjemsplads.

Vi har desuden oplevet, at det har været vanskeligt at finde en besøgsven til det gamle menneske, som gerne vil på plejehjem, men ikke får muligheden. Besøgsvennen, ofte et ungt menneske, tør ikke påtage sig opgaven.

Bisidderordningen er fortsat et fokuspunkt. Man har som borger iht. Forvaltningsloven ret til en bisidder. Men hvem skal i praksis sørge for, at der kommer en bisidder med, forudsat at den ældre naturligvis bliver spurgt og siger ja til at have en hjælpeperson med til samtalen – en man både inden og efter samtalen kan snakke med om, hvad der skal siges/blev sagt.

Begge områder er et spørgsmål om værdighed og bør ikke være et spørgsmål om økonomi.

 

En stor tak til alle jer, som bakker op om vores arrangementer
og en stor tak til alle de mange frivillige.
Vi glæder os til et godt og aktivt forår 2019 i jeres selskab.

De bedste hilsner
 Tove Jørvang, formand