Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Rita er bonus-bedstemor på Kongehøjskolen i Aabenraa

Ældre Sagen Aabenraa afholdt sammen med Kongehøjskolen et informationsmøde, hvor man kunne høre mere om hvordan man kan blive skoleven.

”for mig er det en rigdom at være sammen med klasselæreren og børnene, og jeg glæder mig hver gang til at komme i skole” fortæller Rita Enemark der næste måned fylder 83 år.

 

Rita fortæller begejstret om sine erfaringer som skoleven på Kongehøjskolen i Aabenraa. Eleverne har stor gavn af Rita når hun hjælper dem med læsningen og de svære ord. Eleverne synes også det er rart at der er en ældre person som har tid til at lytte og også har tid til at snakke om bl.a. fritidsinteresser.

 

Ældre Sagen Aabenraa afholdt sammen med Kongehøjskolen et informationsmøde, hvor man kunne høre mere om hvordan man kan blive skoleven.

 

Udover repræsentanter fra Ældre Sagen Aabenraa og Kongehøjskolen var 15 interesserede mødt op for at høre mere om mulighederne.

 

Lærer på Kongehøjskolen Lone Bo Larsen har god erfaring med skolevens ordningen fra bl.a. skolen på La Cours vej i Frederiksberg Kommune. Lone Bo Larsen har, på opfordring af Rita Enemark og Jørgen Ravn Storgaard fra Ældre Sagen Aabenraa, taget initiativ til at indføre ordningen på Kongehøjskolen.

 

Skoleleder Vibeke Fischer fortalte om skolens opbakning til projektet og lærer Lone Bo Larsen kunne oplyse at 11 klasselærere fra 1-3 klassetrin er klar til at gå i gang snarest og 3 nulte(0) klasser er parate efter jul.

 

Koordinator for skoleven ordningen Jørgen Ravn Storgaard fortalte at man som skoleven bliver registreret som frivillig hos Ældre Sagen og bliver ansvars- og erhvervs/ulykkes-forsikret i den tid man er på skolen. Ældre Sagen indhenter den obligatoriske børneattest og deltagerne er underlagt tavshedspligt og skal forholde sig neutral politisk, etnisk og religiøst. Som frivillig skoleven behøver man ikke at være medlem af Ældre Sagen.

 

Af de fremmødte har 9 personer allerede tegnet sig som interesserede og andre ville lige sove på det. En enkelt af de fremmødte var særlig interesseret i at hjælpe til i de ældste klasser, og det forslag arbejder skolen nu videre med.

 

Som skoleven samarbejder man med den enkelte klasselærer om hvilke opgaver man kan hjælpe med, f.eks. læsning, matematik, musik, billedkunst, sprog og natur/teknologi. Som skoleven behøver man ikke at have erfaring som lærer, aktiv lytning og bidrag fra livets skole er vigtigere. Man deltager typisk i et par lektioner om ugen.

 

Erfaringer fra andre skoler i landet viser at eleverne bliver bedre til at læse og til at gå i skole. Det har en positiv effekt for den enkelte elev og for klassens trivsel at have en senior i klassen og Kongehøjskolen og Ældre Sagen Aabenraa er nu klar til at sætte ordningen i gang.

 

Kontakt gerne koordinator Jørgen Ravn Storgaard fra Ældre Sagen Aabenraa på tlf. 40 45 32 01 for yderligere information.

Sidst opdateret 23.12.2020