To spørgsmål og svar i forbindelse med Dialogmødet med Sundhedsforvaltningen d. 01.09.20

Spørgsmål:

Hvordan vil man sikre, at man bevarer værdigheden i Ældreplejen i Tønder Kommune set i lyset af de dokumenterede svigt fra eksempelvis Aarhus og Randers Kommuner?

Svar:

Forvaltningen har en tro på, at tingene fungere godt i Pleje og Omsorg, men at man med 900 medarbejdere i forskellige vagtlag aldrig kan være helt sikker.

Pleje og Omsorg er gået i gang med en indsats, som har til formål at få en dialog om kvaliteten i plejen både med pårørende, beboere og medarbejdere. Der arbejdes ud fra en anerkendende og tillidsbaseret tilgang. Videncentret for Værdig ældrepleje er blevet kontaktet for sparring omkring processen.

I øvrigt  blev det bemærket, at man fra forvaltningens side har været meget glad for evalueringen blandt Tønder Kommunes elever, som viser, at de generelt er meget tilfredse med deres uddannelse. Det vurderes som en pejling om, at der er en god kultur i Pleje og Omsorg.

Spørgsmål:

Hvordan sikres samarbejdet med pårørende og beboere – ikke blot  ”lytte” med også ”handle”?

Svar:

For nogle år siden ophørte kravet om beboer/pårørenderåd på plejecentrene. Det blev frit for plejecentrene, om de ville have et bruger/pårørenderåd, dog er der stadig krav om, at man 1-2 gange årligt skal involvere pårørende i spørgsmål vedr. dagligdagen på plejecentret.

Plejecenterlederne har på baggrund af dokumentarer ”Plejehjemmene bag facaden” valgt at de vil kontakte pårørende til alle beboerne med henblik på en dialog om kvaliteten på det pågældende plejecenter. Dialogen vil tage udgangspunkt i dokumentaren. Det er håbet, at man som følge af denne dialog kan få fat i de pårørende, der måtte have oplevelser, hvor plejen ikke har været /er god nok, så man kan få rettet op på det.

 

Ældresagen Tønder har efterfølgende udbedt sig en kopi af et evt. spørgeskema, men fået det  svar, at der ikke vil blive udsendt spørgeskema. I stedet vil man kontakte  pårørende og beboerne i en direkte dialog.

Sidst opdateret 13.10.2020