Støtte og vejledning

Hjælp og vejledning

Støtte og vejledning

Ældre Sagen Roskilde er klar til at yde omsorg og rådgivning til svage, ældre medborgere, der har behov for medmenneskelig kontakt og støtte.
Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra, og at helbred og mobilitet ikke er, som tidligere. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner, at deltage i aktiviteter, eller at få støtte eller praktisk hjælp.
Ældre Sagens frivillige har fokus på den kendsgerning, at alle mennesker har behov for en god og menneskelig kontakt. Derfor giver vi en håndsrækning til mennesker, som ønsker kontakt til eller hjælp af en af vore frivillige.
Lokalafdelingen er i denne forbindelse aktiv inden for bl.a. følgende områder:

Tryghedsopkald
Enlige tilbydes en opringning fra en af vore frivillige ringere hver dag mellem k. 8 og 9. Hjælpen er gratis.
Henvendelse til koordinatoren:
Else Christensen * Tlf. 4635 6118 (hverd. kl. 8-9) * Mail: elsechristensen@privat.dk


Besøgsven
Ældre Sagen Roskilde tilbyder ensomme ældre at få ugentlige besøg af en frivillig besøgsven, som har lyst og overskud til at lytte og snakke. Besøgene er gratis.
Henvendelse koordinatoren:
Birthe Rosenlund Olsen * Tlf. 4045 2463 * Mail: ebfinger@privat.dk

Aflastning af pårørende til demente
Pårørende til hjemmeboende demente tilbydes aflastning, så de ind imellem selv kan få lidt tid uden for hjemmet. Hjælpen er gratis.
Henvendelse til koordinatoren:
Merete Rasmussen * Tlf. 2176 1867 * Mail: mo.ras@mail.tele.dk
 
IT-Besøgsven
Ældre ikke mobile medborgere, som har tekniske problemer med computeren, kan Ældre Sagens IT-doktor måske hjælpe med et hjemmebesøg. Hjælpen er gratis.
Henvendelse til koordinatoren:   
Birthe Rosenlund Olsen * Tlf. 4045 2463 * Mail: ebfinger@privat.dk
 
Gratis rådgivning inden for alle juridiske og nogle økonomiske områder: 
Tilbydes hos TVC Advokatfirma, Københavnsvej 69, 1. -Tirsdage i lige uger kl. 14-16 - tilmelding ikke nødvendig.
 
Bisidder
Ældre medborgere, som har behov for, at have en person ved deres side i forbindelse med samtaler/møder med offentlig myndighed, bank, læge, advokat el. lign., tilbyder Ældre Sagen hjælp i form af en bisidder, som kan deltage i samtalen/mødet. Bisidderen, som Ældre Sagen har uddannet til opgaven, har tavshedspligt og blander sig aldrig i sagen, men er med som støtte, således at man kan føle sig rolig og tryg under samtalen. Desuden er bisidderen god hjælp, når samtalen/mødet efterfølgende skal vurderes og bearbejdes.
Henvendelse til Ældre Sagens lokale social-humanitære kontaktperson:
Else Hass * Tlf. 4091 1991 * Mail: elsehass@outlook.com
 
Sorgcafé
Sted: Ældre Sagens lokaler, Allehelgensgade 23 A.
Tid: Fredage kl. 13-15 i henhold til nærmere aftale. 
Telefonisk tilmelding: Else Hass, 4091 1991 el. Lone Bennike, 4631 6649
Tilbud til den der nylig mistet en af sine kære, og som savner et nærværende fællesskab med andre i lignende situation. I gruppen deler vi oplevelser, tanker og erfaringer med hinanden koordineret af en frivillig fra Ældre Sagen, som selv har mistet, og som gerne vil lytte og samtale.
Det skal være trygt at komme i sorgcafé, derfor er der tavshedspligt.
Caféen er etableret i samarbejde med Roskilde Kommune.
 
 
Dameværelset
og
Herreværelset
Månedlig selskabelig sammenkomst hvor en gruppe henholdsvis damer og herrer mødes over en silde- og ostemad. Mindre grupper inden for de to kredse mødes på andre tidspunkter for at dyrke en fælles hobby eller anden interesse.
Sted: Frivilligcenter Roskilde, Tinghuset i Jernabegade, Roskilde. 
Se iøvrigt punktet  TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER på hjemmesidens forside.
Tilmelding nødvendig, ring eller skriv en mail til:
Tordis Sværke * Tlf.: 4632 7371 * Mail: tordis.svaerke@gmail.com
GRUNDET CORONA ER DAME- OG HERREVÆRELSE DESVÆRRE LUKKET INDTIL VIDERE FREM TIL 1. JANAR 2021.
 
Café Smil Roskilde
Den Social- humanitær café er med til at bekæmpe madspild.
Onsdage og torsdage serveres et måltid varm mad, tilberedt af råvarer leveret af FødevareBanken.
Pris: 35 kr.
Tid og sted: Se punktet TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER på hjemmesidens forside. 
 
I forb.m. ovenstående og andre aktiviteter har Lokalafdelingen ofte brug for flere frivillige.
Ring og hør nærmere om mulighederne for at blive frivillig i Ældre Sagen.
Henvendelse til Ældre Sagens lokale social-humanitære kontaktperson:
Else Hass * Tlf. 4091 1991 * Mail: elsehass@outlook.com