Seneste nyt - herunder nyt p.gr.a. CORONA - KONTORET LUKKET

På denne side, "Seneste nyt"
finder man de nyeste informationer - f.eks. om aktiviteter,
der grundet deadline ikke har kunnet nå at komme med i Lokalprogrammet eller i "Det Sker"
samt andre nyttige oplysninger af forskellig art.

--------- ooOOoo ------------

TUR TIL MOSEDE FORT AFLYST
Grundet de af regeringen den 24. februar forlængede CORONA-restriktioner har det desværre været nødvendigt at aflyse busturen til MOSEDE FORT tirsdag den 16. marts - vi beklager!
De tilmeldte deltagere vil modtage det indbetalte beløb refunderet i løbet af kort tid.

                                       --------- ooOOoo ------------

KONTORET LUKKET
I lyset af regeringens seneste udmelding vedr. den fortsat skærpede situation omkring CORONA, er det desværre nødvendigt at forlænge kontorets CORONA-lukning foreløbig frem til den 28. februar.
Telefonisk henvendelse kan i perioden, hvor kontoret er lukket, ske på vagttelefonen, 2213 0279.
Henvendelser pr. mail besvares i normalt omfang. 
Vi håber at vi kan gennemføre de annoncerede arrangementer i marts, april og maj og modtager derfor tilmelding til disse som annonceret - men i perioden, hvor kontoret er lukket, kan tilmelding alene ske online på hjemmesiden via dette LINK

                                       --------- ooOOoo ------------

BUSAFGANGE
Ved en beklagelig forveksling er det i "Det Sker" vedr. busafgange fra Roskilde Hallerne anført, at disse ligger på Sønderlundsvej. Det ikke korrekt - Roskilde Hallerne ligger, hvor de altid har ligget, nemlig på MØLLEHUSVEJ. 

                                       --------- ooOOoo ------------

ÅRSMØDET UDSKUDT
Grundet Corona-situationen er det besluttet at udskyde Ældre Sagen Roskildes årsmøde 2021 fra den oprindelige dato den 25. marts til TORSDAG DEN 20. MAJ 2021.
Se mere

                                      --------- ooOOoo ------------

CORONA-AFLYSNINGER
Ældre Sagens landsbestyrelse har i forbindelse de af regeringen primo december 2020 og senere indførte restriktioner besluttet, at ethvert arrangement i Ældre Sagens regi, der primært har et socialt formål, og som er planlagt afholdt frem til den 28. februar 2021, skal aflyses. 
Det drejer sig bl.a. om teaterforestillinger, koncerter, musikarrangementer besøg på museer og lignende.
Dette indebærer, at Ældre Sagen Roskilde beklageligvis er nødsaget til at aflyse foreløbig to arrangementer annonceret i lokalprogrammet, i Det Sker og på denne hjemmeside, nemlig:

Arrangementerne forsøges gennemført, når det atter bliver muligt, og information herom vil fremkomme på denne hjemmeside samt i Det Sker og i Lokalafdelingens nyhedsbrev. 
Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske her: Tilmelding (klik)

                                            --------- ooOOoo ------------

FOREDRAGSRÆKKEN I SAMARBEJDE MED AOF
Foredraget om Dronningens Gobeliner tirsdag den 5. januar kl. 14 på Margrethegården har p.gr.a. den tiltagende risiko for CORONA-smitte desværre måttet udskydes.
Foredraget afholdes i stedet tirsdag den 4. maj kl. 14, også på Margrethegården.

Foredraget "Man jager et bæst og fanger et menneske" tirsdag den 2. februar kl. 14 har nu også måttet aflyses.
Detteforedrag afholdes i stedet tirsdag den 20. april kl. 14, også på Margrethegården. 

                                            --------- ooOOoo ------------

Information om CORONA
Læs mere

                                            --------- ooOOoo ------------

Lokalprogrammet er tilgængeligt på dette linkLokalprogrammet.
Alle arrangementer og aktiviteter ligger naturligvis også her på hjemmesiden under indgangen:
"TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER"

                                             --------- ooOOoo ------------ 

SØNDAGSCAFÉEN AFLYST INDTIL VIDRERE:
Grundet risiko for CORONA-smitte er Ældre Sagen Roskildes
 Søndagscafé aflyst foreløbig frem til 1. marts 2021.
Der sigtes på genåbning så snart CORONA-situationen tillader det.
                                            

                                                    --------- ooOOoo ------------

DAMEVÆRELSET og HERREVÆRELSET AFLYST INDTIL VIDERE
Grundet risiko for CORONA-smitte er begge køkkener i Frivilligcenter Roskilde lukket indtil videre, hvorfor aktiviteterne Dameværelset og Herreværelset desværre må aflyses foreløbig frem til 1. marts 2021.
Der sigtes på genåbning så snart CORONA-situationen tillader det.

                                             --------- ooOOoo ------------

CAFÉ SMIL LUKKET INDTIL VIDERE:
Ligeledes grundet risiko for CORONA-smitte har det været nødvendigt fortsat at holde Café Smil lukket indtil videre.
Der sigtes på genåbning så snart CORONA-situationen tillader det.
 Læs om Café Smil
Yderligere oplysning om Café Smil:
Ring til Hans-Christian Eisen (tlf. 2126 3613) eller Ejner Jensen (tlf.) 2960 0323 eller skriv en mail til molin@post5.tele.dk.

                                             --------- ooOOoo ------------

STRIKKECAFÉEN LUKKET INDTIL VIDERE:
Ligeledes grundet risiko for CORONA-smitte er det desværre nødvendigt at holde Strikkecaféen lukket indtil videre.
Der sigtes på genåbning så snart CORONA-situationen tillader det.
Læs om Strikkecaféen

                                              ----------ooOOoo------------

SØNDAGSCAFÉEN LUKKET INDTIL VIDERE
Ligeledes grundet risiko for CORONA-smitte er det desværre nødvendigt at holde Søndagscaféen lukket indtil videre.
Der sigtes på genåbning så snart CORONA-situationen tillader det.

Læs om Søndagscaféen

                                              ----------ooOOoo------------

VEJLEDNING - JURA:
I samarbejde med TVC Advokater tilbyder Ældre Sagen Roskilde medlemmerne et uforpligtende møde med en advokat, som kan vejlede inden for stort set alle juridiske og en del økonomiske områder.
Ønskes efterfølgende advokatbistand fra TVC Advokater, gives et prisoverslag. 

Henvendelse:
TVC Advokater, Københavnsvej 69, tirsdage i lige uger mellem kl. 14 og 16.
Tilmelding ikke nødvendig, da vejledningen sker på drop-in basis.
Der er gode parkeringsforhold i gården bag advokatkontoret. 

                                                        --------- ooOOoo ------------

VEJLEDNING: 
Ældre Sagen Roskilde opretter i løbet af kort tid en ny funktion som Ældrevejleder, der kan hjælpe dig på vej, hvis du har behov for vejledning i forbindelse med  forståelse af regler og bestemmelser eller ved kontakt med f.eks. sundhedsvæsnet, offentlig myndighed eller lign.
Vort kontor (tlf. 4635 3090) formidler kontakten til Ældrevejlederen. 

                                                        --------- ooOOoo ------------

FRIVILLIGE BESØGSVENNER:
Vi har i øjeblikket brug for nogle frivillige til at indgå i vort team af besøgsvenner.
Ring til Birte Rosenlund Olsen på telefon 4045 2463 og hør nærmere om.

--------- ooOOoo ------------

LOKALT NYHEDSBREV
Ældre Sagen Roskilde udsender med jævne mellemrum "Lokalt Nyhedsbrev" pr. email til de medlemmer, som har tilmeldt sig ordningen.
Tilmelding (klik)

Hvis du allerede er tilmeldt og du skifter mailadresse, da husk venligst at meddele os herom på dette link:
Ny mailadresse

Sidst opdateret 24.02.2021