Seneste nyt - herunder nyt p.gr.a. CORONA - JULEMØDET AFLYST

På denne side, "Seneste nyt"
finder man de nyeste informationer - f.eks. om aktiviteter,
der grundet deadline ikke har kunnet nå at komme med i Lokalprogrammet eller i "Det Sker"
samt andre nyttige oplysninger af forskellig art.

--------- ooOOoo ------------

JULEMØDET AFLYST
På grund af CORONA viser det sig i år desværre ikke muligt at afholde Ældre Sagens traditionsrige JULEMØDE på Margrethegården, som var planlagt til torsdag den 3. december 2020. Mødet har derfor måttet aflyses. 

                                                   --------- ooOOoo ------------

KONTORET ÅBENT
Ældre Sagens lokalkontor i Roskilde blev - på grund af Corona - lukket den 12. marts.
Fra den 3. august har kontoret imidlertid atter været åbent for henvendelser som normalt: Mandag til fredag kl. 10 til 12 - Velkommen !
Også IT-caféen har åbent som  normalt: Alle tirsdage kl. 13-15. 

Lokalprogrammet for perioden den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021 er omdelt til alle medlemmer.
Lokalprogrammet er også tilgængeligt på dette link: Lokalprogrammet.
Alle arrangementer og aktiviteter ligger naturligvis også på på hjemmesiden under denne indgang:
"TURE, UDFLUGTER, ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER"

                                            --------- ooOOoo ------------

De 5 GRATIS busture til FRIHEDSMUSEET i København (m/frokost) den 16/10, 4/11, 5/11 og 2/12, som vi med midler fra regeringens "sommerpakke" har kunnet arrangere for personer OVER 65 ÅR, og hvortil tilmeldingen blev påbegyndt den 21/9 kl. 10, blev "solgt" i løbet af  få minutter. 
Turene gennemføres som planlagt.
DER ER MASKEPLIGT I BUSSEN OG PÅ MUSEET.

                                             --------- ooOOoo ------------

GRATIS INFLUENZA-VACCINATION
De åbent-hus arrangementer, som Ældre Sagen Roskilde igennem de seneste mange år har gennemført i samarbejde med Roskilde Kommune og byens praktiserende læger, kan i år - på grund af risiko for CORONA-smitte - desværre ikke finde sted.
Det er imidlertid MEGET VIGTIGT, at man lader sig vaccinere mod influenza, hvorfor alle vore medlemmer opfordres til at bestille tid til vaccination hos egen læge, hvor vaccinationen fortsat er gratis for personer over 65 år.

                                            --------- ooOOoo ------------

GRATIS VACCINATION MOD PNEUMOKOK-LUNGEBETÆNDELSE
Fra 15. juni 2020 er det gratis tilbud fra den 15. marts om vaccination af personer med særlig høj risiko for lungebetændelse (invasiv pneumokoksygdom) ændret, således at ALLE ældre over 65 år nu kan blive vaccineret gratis (se "Læs mere").
Læs mere
                                               --------- ooOOoo ------------

SØNDAGSCAFÉEN ER ÅBEN:
Husk at Ældre Sagen Roskildes Søndagscafé holder åbent den første søndag i hver måned. 
VELKOMMEN!
Se mere                                                

                                                    --------- ooOOoo ------------

DAMEVÆRELSET og HERREVÆRELSET AFLYST INDTIL VIDERE
Grundet risiko for CORONA-smitte er begge køkkener i Frivilligcenter Roskilde lukket indtil videre, hvorfor aktiviteterne Dameværelset og Herreværelset desværre må aflyses - formentlig resten af 2020.

                                             --------- ooOOoo ------------

CAFÉ SMIL LUKKET INDTIL VIDERE:
Ligeledes grundet risiko for CORONA-smitte har det været nødvendigt fortsat at holde Café Smil lukket indtil videre.
Der sigtes på genåbning i januar 2021.
 Læs om Café Smil
Yderligere oplysning om Café Smil:
Ring til Hans-Christian Eisen (tlf. 2126 3613) eller Ejner Jensen (tlf.) 2960 0323 eller skriv en mail til molin@post5.tele.dk.

                                             --------- ooOOoo ------------

STRIKKECAFÉEN LUKKET INDTIL VIDERE:
Ligeledes grundet risiko for CORONA-smitte er det desværre nødvendigt at holde Strikkecaféen lukket indtil videre.
Læs om Strikkecaféen

                                             --------- ooOOoo ------------

JULEFEST I KORSBÆK PÅ BAKKEN AFLYST
I lokalprogrammet annonceres arrangementet "Julefest i Korsbæk på Bakken". Arrangementet har desværre måttet 
aflyses, da vi den 18. august modtog meddelelse fra Bakken om, at man har besluttet at aflyse alle aftalte omvisninger og at lukke Postgården, begge dele frem til årsskiftet - vi beklager.
Arrangementet forsøges gennemført primo december 2021. Nærmere herom vil fremkomme på hjemmesiden, i Det Sker og i Lokalprogrammet for sæson 2021/2022 (omdeles til medlemmerne ult. juli 2021). 

                                            --------- ooOOoo ------------

Landsforeningen Ældre Sagens information om CORONA
Læs mere

                                              ----------ooOOoo------------
 

VEJLEDNING:
I samarbejde med TVC Advokater tilbyder Ældre Sagen Roskilde medlemmerne et uforpligtende møde med en advokat, som kan vejlede inden for stort set alle juridiske og en del økonomiske områder.
Ønskes efterfølgende advokatbistand fra TVC Advokater, gives et prisoverslag. 

Henvendelse:
TVC Advokater, Københavnsvej 69, tirsdage i lige uger mellem kl. 14 og 16.
Tilmelding ikke nødvendig, da vejledningen sker på drop-in basis.
Der er gode parkeringsforhold i gården bag advokatkontoret. 

Yderligere oplysninger:
Ældre Sagen Roskildes næstformand Fleming Friis Larsen tlf. 2999 1614 eller advokat Susanne Jakobsen hos TVC Advokater, tlf. 5146 0053.

                                                        --------- ooOOoo ------------

VEJLEDNING - SKAT, ØKONOMI, SOCIALE FORHOLD:
Ældre Sagen Roskildes mangeårige tilbud om gratis vejledning på kontoret i Allehelgensgade inden for områderne skat, økonomi og sociale forhold, er desværre aflyst indtil videre grundet mangel på frivillige rådgivere.
Såfremt du har kvalifikationer på disse felter og kunne have lyst til at give lidt af din tid til gavn og glæde for de mange, som har brug for hjælp, så ring eller send en mail til:
Ældre Sagen Roskildes næstformand Fleming Friis Larsen tlf. 2999 1614 - mail: fleming@friislarsen.dk
– vi lover, at du også selv får en masse glæde og oplevelser ved at være med i vort team af  frivillige.

                                                        --------- ooOOoo ------------

FRIVILLIGE BESØGSVENNER:
Vi har i øjeblikket brug for nogle frivillige til at indgå i vort team af besøgsvenner.
Ring til Birte Rosenlund Olsen på telefon 4045 2463 og hør nærmere om.

--------- ooOOoo ------------

LOKALT NYHEDSBREV
Ældre Sagen Roskilde udsender med jævne mellemrum "Lokalt Nyhedsbrev" pr. email til de medlemmer, som har tilmeldt sig ordningen.
Tilmelding (klik)

Hvis du allerede er tilmeldt og du skifter mailadresse, da husk venligst at meddele os herom på dette link:
Ny mailadresse

Sidst opdateret 12.11.2020