Folkepensionens størrelse

Skip Navigation Links.

Folkepension sikrer at alle, der er fyldt 65 år, har en indtægt. Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark. Hvis man ikke har boet i Danmark altid, kan pensionen blive mindre.

Folkepensionens størrelse 

Satser for folkepension 2014:​ ​
Grundbeløb 5.908 kr. pr. måned​
​Pensionstillæg gifte/samlevende ​2.966 kr. pr. måned
​Pensionstillæg enlige ​6.137 kr. pr. måned
​Ældrecheck ​16.200 kr. pr. år

 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension, der udbetales til den enkelte, afhænger af flere forskellige forhold:

  • om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende
  • alle indtægter ud over folkepensionen – både pensionistens egne og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter
  • Hvis pensionisten ikke har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år, bliver pensionen nedsat forholdsmæssigt (der udbetales brøkpension).
     

Formue indgår ikke i beregningen af folkepensionen. Skattepligtig indtægt, der stammer fra formuen, indgår i beregningen, f.eks. renteindtægt.

Sidst redigeret 28/1 2014 kl. 09:32
Tilbage til Folkepension
Tilbage til indholdsfortegnelsenSøg i Værd at vide

En guldgrube af viden

I håndbogen "Værd at vide" finder du svar på spørgsmål om fx arbejdsmarkedet, arv og gæld, om hjemmehjælp, og meget, meget mere.