Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Bisidder søges

Kunne du være interesseret ? Så læs videre.

Vores bisidder gennem mange år er fraflyttet kommunen, og kan ikke længere varetage hvervet. Vi søger derfor en person til at overtage denne frivillige funktion.  

Det er en meget spændende opgave, hvor du kommer til at hjælpe medlemmer på forskellige måder. F. eks. som ledsager ved møder og anden kontakt med det offentlige (kommune, bank, læge, hospital el. lign. )

Inden du starter får du tilbudt et kursus ved Ældre Sagen. Du bliver klædt på til at kunne virke som bisidder og bliver introduceret til at kunne tilbyde bisidderhjælp ved online samtaler.

Efter kurset har du viden om rollen og opgaverne som bisidder, du ved, hvad det indebærer at være bisidder ved online samtaler, og du kender de rammer, som er gældende, når man er bisidder i en af Ældre Sagens lokalafdelinger

Som bisidder i Ældre Sagen kan du altid kontakte de professionelle rådgivere i Ældre Sagens Rådgivning, hvis du har behov for at drøfte et vanskeligt spørgsmål, er i tvivl om det er en sag, som du skal påtage dig, eller noget helt tredje.

Du kan læse mere om bisidderordningen på Ældre Sagens hjemmeside her.

Er du interesseret, er du meget velkommen til at kontakte Per Frederiksen på tel. 25 39 03 08 eller mail perf2016@gmail.com for at høre mere.

Sidst opdateret 26.08.2022