Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde Distrikt 1 2024

Ældre Sagens medlemstal stiger

Fagforeninger og politiske partier mister medlemmer. Medlemsdemokratiet ændrer sig. Det faldende medlemstal truer repræsentativiteten i vores politiske system, mener flere lokal- og landspolitikere.
Mange medlemsorganisationer oplever et faldende medlemstal og et medlemsbegreb, der er under hastig forandring.
Nogle mener ligefrem, at det kan blive problematisk for beslutningsprocessen, hvis den næste generation af frivillige, der skal overtage de ældre generationers frivillige hverv og tillidsposter, stiger.
Mange unge opfatter medlemsbegrebet som gammeldags og støvet. Som noget, der hører fortiden til. Dog ikke alle, og særlig stor vækst i medlemsorganisationer er der indenfor det kirkelige, internationale hjælpeorganisationer og natur- og miljøorganisationerne. Og så selvfølgelig hos os i Ældre Sagen, som takket være dygtighed til markedsføring af budskaber og tilbud er lykkedes med at få stadig flere medlemmer. Ældre Sagen på landsplan og lokalt har forstået at tilpasse og udvikle organisationens medlemstilbud og engagementstrategier, og denne udvikling skal fastholdes, var deltagerne på Distriktsårsmødet i distrikt 1 enige om.

Bobler på årsmøde
På årsmødet den 9. april i Ældre Sagens distrikt 1, der dækker hele Region Nordjylland, kunne distriktsformand Jørgen Møller Larsen serverer bobler til de 51 fremmødte fra de 30 lokalafdelinger, som dækker distriktet. Boblerne var symbol for den medlemssucces som Ældre Sagen lokalt og på landsplan er.
Årsmødet blev afviklet i Messecenter Vesthimmerland i Års. Distriktet kunne fejre, at Ældre Sagen i Nordjylland netop havde passeret 100.000 medlemmer, hvilket svarer til at ca. 20 pct.  eller var hver femte indbygger i Nordjylland var medlem af Ældre Sagen.
Kun en tåbe frygter ikke havet, og inden for politik kunne man med god ret også tilføje ”og Ældre Sagen”, siger Peter Mose, partner i kommunikationsbureauet Hegelund og Mose og forfatter til flere bøger om lobbyisme.
Når Ældre Sagen siden stiftelsen i 1986 har formået at skabe sig en så magtfuld position, handler det ifølge Peter Mose ikke kun om, at den med i år hele 1 mio. medlemmer repræsenterer en enorm vælgerskare. Det handler også om den måde, organisationen griber lobbyarbejdet an på.
På Distrikt 1s årsmøde deltog Ældre Sagens underdirektør Maria Louisa Højbjerg, der i organisationen er ansvarlig for Kommunikation, IT & digital udvikling, Rådgivning og International netværk. Hun orienterede om, hvordan Ældre Sagen, tvunget af omstændighederne med faldende lands- og regionale medier og flere So-Me medier (Facebook og Instagram, LinkedIn mv), gennem årene havde moderniseret arbejdet i medierne for at få organisationens budskaber igennem.
Men også, at Ældre Sagen har nuanceret sine metoder til at være mindre aktivistisk og først går ud i offentligheden, når der virkelig er noget galt.

Klynker ikke uden grund
- Man skal ikke kunne påstå, at vi i Ældre Sagen bare klynker, uden at der er grund til det. Det er som regel seriøse problemer og mangler, vi peger på, og det handler ikke bare manglede bevillinger til de ældre, hvilket vores kommende mediepolitiske strategier vil dokumentere, fastslog Maria Louisa Højbjerg på årsmødet i Års, som også havde deltagelse af Ælde Sagens Landsformand, Birger Rasmussen, og så selvfølgelig Torben Færk, foreningskonsulent i distrikt 1 og 2, der som dirigent på dygtig vis sørgede for, at årsmødet blev afviklet jf. vedtægterne med beretninger, regnskab og valg til distriktsledelse mv. Og at der var lejlighed til debat om de enkelte aktiviteter.

Sidst opdateret 10.04.2024