Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Nyt samarbejde med Egedal Seniorråd

Ældre Sagen I Egedal og Egedal Seniorråd indgår fremover i et nærmere beskrevet samarbejde.

PRESSEMEDDELELSE

I Egedal Kommune er der 3 lokalforeninger af Ældre sagen, Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke.

Disse 3 foreninger er samlet i et overordnet koordinationsudvalg, der dækker hele Egedal Kommune og har ca. 8.500 medlemmer. Det er dette koordinationsudvalg og Egedal Seniorråd, der har fundet sammen om et samarbejde.

Allerede efter 2 fællesmøder er der blevet udarbejdet et kommissorium og også godkendt. Det har ikke været så svært, som der bliver udtalt: ”Både Ældre Sagen og Seniorrådet arbejder jo for den samme målgruppe – seniorer og ældre borgere i Egedal Kommune.”

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af:

Fra Ældre Sagen

Susanne Kongsaa og Erik Jørgensen fra Ølstykke.
Jette Bærentzen og Jørgen Storm (formand) fra Stenløse.
Erik Poulsen og Knud Aage Nielsen fra Smørum.

Og fra Seniorrådet Bjarne Larsen og Michael Krautwald-Rasmussen

Udvalget kommer til at arbejde med bl.a. følgende:

  • Ældrepolitik: Hjemmehjælp og rehabilitering, velfærdsteknologi, forebyggelse. Hjemmebesøg, aktiviteter for alle og fordelt over hele kommunen.
  • Sundhedspolitik: Forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning og den ældre medicinske patient mv.
  • Frivilligpolitik: Frivilligcentre, uddeling af § 18-midler og samspillet mellem kommunen og de frivillige organisationer/foreninger
  • Ældres kulturelle muligheder: Lokaler til møder og aktiviteter, tilskud til aktiviteter mv.
  • Ældres bomuligheder: Ældreboliger, plejeboliger, seniorbofællesskaber mv.
  • Synlighed
  • Rekruttering af nye frivillige med interesse for ældre- og sundhedspolitik; samt Ældre Sagen og Seniorrådets arbejde på lokalt plan.

Udvalget skal forsøge i fællesskab at gennemføre de forslag og idéer, som seniorer og ældre foreslår, og som hører naturligt under udvalgets virke.

På vegne af

Egedal Koordinationsudvalg for Seniorer og Ældre (EKSÆ)

Du kan læse kommissoriet her: Kommissoriet for udvalget

Sidst opdateret 17.01.2024