Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler.
Det er gratis, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.
Bisidderen kan støtte dig i forberedelsen til mødet med kommune  eller sundhedsvæsen og kan hjælpe dig undervejs og efterfølgende drøfte resultatet med dig. Sammen drøfter i om der skal ske mere, eller om alt er i orden. Bisidderen har tavshedspligt og kan træffes efter aftale, eler på kontoret 1. mandag i måneden kl. 9.30-12.
Inge Merete Mogensen, 61 35 61 25, 
merete.mogensen@vip.cybercity.dk
Lene Fruelund, 51 94 44 53, 
privat@lyng-frue.dk
 
  • Hvad kan en bisidder hjælpe med

    Vi kan igen tilbyde at stille bisidder til rådighed for dig

    Læs mere

Sidst opdateret 08.06.2022