Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Fire lokalafdelinger med en stemme

I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalbestyrelse, er der nedsat et koordinationsudvalg.
I Silkeborg er det med Bent Dalsgaard som formand.

Koordinationsudvalget varetager lokalafdelingernes interesser og opgaver over for offentlige myndigheder og pressen.

Arbejdsområderne kan være:

Ældrepolitik: Hjemmehjælp m.v.

Sundhedspolitik: Forebyggelse, genoptræning.

Ældres bomuligheder: Ældreboliger, plejeboliger.

Samarbejde med Ældrerådet.

Samarbejde med kommunens Ældreråd.

Bekæmpelse af ensomhed.

Sidst opdateret 07.04.2024