Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler, hvor det kan være rart at få fortalt og hørt det, der er vigtigt. Koordinator Erik Bech Hansen tlf. 97 52 04 04, mobil 29 60 61 97 Bisidderen har tavshedspligt.

Det kan du bruge en bisidder til

Hvad var det nu lige min sagsbehandler sagde? Har jeg udfyldt de papirer jeg skal? Og nu glemte jeg igen, at spørge lægen om noget. Kender du situationen? Det kan være svært at få hold på alle detaljerne i de samtaler, som har betydning for vores hverdag.

Du kan vælge at tage en bisidder med, når du skal til et møde. Bisidderen hjælper dig med at forberede samtalen og spørgsmål. Og bagefter kan du drøfte sagen med din bisidder.

Alle kan få en bisidder. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af ÆldreSagen

Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller at huske aftaler, selvom de har stor betydning for vores hverdag.

Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder, når du skal tale med offentlige myndigheder, plejehjem, en sagsbehandler, visitator, læge eller andre.

Her kan en bisidder være et par ekstra ører og øjne, som kigger og lytter med. Især hvis samtalen føles svær.

Bisidderen gavner begge parter

Den, som du taler med, er også interesseret i, at I opfatter informationer og aftaler på den samme måde. 

Derfor kan en bisidder være en fordel for alle parter.

Sådan får du en bisidder

Tag kontakt til vores kontaktpers0n for bisidderne her i lokalafdelingen. Du kan finde kontaktoplysningerne øverst på siden.

Husk, at du selv vælger din bisidder. 

Det kan du bruge bisidderen til

En bisidder er typisk med til selve samtalen eller mødet. I kan også bruge lidt tid før mødet, hvor bisidderen kan hjælpe dig med at forberede samtalen og de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Efter samtalen kan I vende det, der blev aftalt, og hvad du kan gøre nu.

Du skal huske på, at bisidderen er en person, som støtter dig, men forholder sig neutralt til sagen. Det er ikke en advokat eller en sagsbehandler.

Det må en bisidder i Ældre Sagen

Der er nogle regler for, hvad en bisidder må og ikke må. Reglerne er til for at beskytte både dig og bisidderen. 

  • En bisidder har tavshedspligt. Bisidderen må kun modtage oplysninger fra for eksempel offentlige myndigheder eller give oplysninger videre, hvis du har givet skriftligt samtykke eller en fuldmagt. 
  • Bisidderen kan ikke træffe beslutninger på dine vegne, ligesom bisidderen heller ikke må rådgive om medicin, juridiske eller økonomiske anliggender.
  • At være bisidder er et gratis arbejde. En bisidder modtager ikke løn eller gaver fra dig eller andre.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, der arbejder frivilligt, og som gerne vil bistå et andet menneske i en svær situation. 

Alle kan være bisiddere, men de skal være fyldt 18 år. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive bisidder.

Hvis du vælger en bisidder fra Ældre Sagen, har vedkommende fået vejledning af Ældre Sagens rådgivere og kurser i at være bisidder.

Det gør vi for at give det bedste udgangspunkt for at kunne hjælpe. Bisidderen har også et id-kort, så du kan se, hvem personen er, og at denne kommer fra Ældre Sagen.

Sidst opdateret 07.09.2019