Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Din sundhedsportal

På sundhed.dk finder du oplysninger om alle dine henvendelser til læge - syghus og ligende.
Få mere viden og se den lille videofilm som omhandler emnet.

Sundhed.dk - Din sundhedsportal. 

På disse sider kan du, ved login med MitiID, samt afgivelse af samtykkeerklæring, få aktindsigt i din sygehusjournal. 

Samtykke erklæringen du finder på forsiden, efter du har logget ind. Rul lidt ned og her finder du blanketten. 

Du kan også finde alle de svar på dine oplysninger på Sundhed.dk. Du har bl.a. mulighed for at få svar på dine forskellige prøver, samt se dine recepter.

Denne lille videofilm på godt et minut, viser dig hvor nemt du benytter Sundhed.dk

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Sidst opdateret 03.03.2023