Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokalafdeling Hørnings historie

Lokalafdeling Hørning blev stiftet 24. februar 1997!

Ældre Sagen havde på det tidspunkt, inden for den daværende Hørning Kommune, netop opnået et medlemstal på 500, som var minimumskravet for etablering af nye selvstændige lokalkomiteer. Indtil da havde medlemmerne henhørt under Lokalafdeling Skanderborg, som var oprettet allerede i 1988.

Den første formand for Hørning var Harry Plet, som havde erfaring med sig fra Lokalafdelingen i Skanderborg, hvor han havde været medlem i 7 år. Han var formand indtil årsmødet i 1999, hvor den hidtidige kasserer Poul Westphal overtog formandsposten.

Poul Westphal varetog den i næsten 6 år, indtil han primo januar 2005 flyttede fra byen!

Næstformanden Kjeld Iversen måtte umiddelbart overtage, og han varetog formandsposten i mere end 7 år, indtil årsmødet 2012, hvor han efter 10 år i lokalbestyrelsen ikke lod sig genvælge!

Jonna Hjortnæs blev efter "Årsmøde 2012" lokalafdelingens fjerde formand!

Grethe Kring blev valgt som formand i 2013, og varetog posten til 2017!

Kirsten Bach-Jensen blev valgt som formand i 2017.

Harry Plet var en af initiativtagerne til oprettelsen af ”Den Frivillige Besøgs- og Hjælpetjeneste i Hørning”, som på vegne af en række samarbejdende foreninger, siden 1998 har varetaget en række social-humanitære opgaver, såsom:
”Besøgstjeneste”, ”Telefontjeneste”, ”Ledsagetjeneste”, ”Demensaflastning”, ”Bisiddertjeneste”, ”Samværsgrupper”, ”Ældre hjælper ældre” og ”Hold i hånd”!

Lily Jensen var Ældre Sagens første repræsentant i ”Besøgs-tjenestens” bestyrelse. Hun var først sekretær i 4 år og derefter formand i 4 år! Ruth Jørgensen, som afløste Lily Jensen som sekretær i 2002, overtog senere også pladsen som Ældre Sagens repræsentant i bestyrelsen! Siden 2006 har Karen Inger Rasmussen været formand for ”Besøgstjenesten” og Ældre Sagens repræsentant i bestyrelsen. Hun er samtidig lokalafdelingens Social-humanitære kontaktperson!

Lokalafdelingen har gennem alle årene lavet arrangementer med foredrag og underholdning i Hørning Sognegård, virksomhedsbesøg, udflugter og ferierejser samt fester! I de seneste år er der også kommet julefrokoster på programmet!
Meget hurtigt efter lokalafdelingens oprettelse blev der under Ældre Sagen etableret både en ”Bowlingklub” og en ”Petanqueklub”. Disse klubber er stadig meget aktive! Lokalafdelingen har endvidere gennem årene haft motions-traveture og stavgang på programmet, men disse aktiviteter er ophørt.

Fra 2012 har Ældre Sagen i Hørning også fået en "Sangklub", idet en interessegruppe, som i adskillige år har lavet "Syng-Sammen-Arrangementer", har valgt at komme under Ældre Sagens vinger!

Sidst opdateret 30.04.2020