Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Demens sygdommen - foredrag den 14.09.2020

Glem alle de ord - Sagde demenskonsulent Charlotte Voetmann.
Ældre Sagen i Hobro inviterede til et velbesøgt foredrag den 14.09.2020, emnet var: Hvordan vi støtter på trods af demens sygdommen.

Charlotte Voetmann arbejder som selvstændig demens - og neuropædagogisk konsulent og 
har de seneste år arbejdet indenfor ældreområdet med særlig fokus på ældres trivsel 
på trods af demenssygdom. På en levende, involverende og empatisk måde formidlede 
Charlotte faglig viden om hjernens funktioner, demenssymptomer, vigtigheden af at bevarer 
de nære relationer, erfarings eksempler og ideer til ændring af kontakt form og kommunikation. 
Berøring, håndtryk, øjenkontakt, anerkendelse, ros og konkret kommunikation er alle vigtige 
elementer i samværet med en demensramt. Der blev givet eksempler på forskellige sansestimuli, 
og deltagerne prøvede selv enkelte øvelser. 
Der var stor opmærksomhed, da Charlotte på en deltager gav fodterapi - 5 minutters berøring,
med stor effekt. Et par timer, hvor der blev lyttet, grinet, reflekteret og givet eksempler 
på nye konkrete handlingsmuligheder i samværet med den demensramte. 
Afslutningsvis fortalt soc. hum. koordinator Dorte Bang fra Ældre Sagen i Hobro, 
at der er nedsat en lille arbejdsgruppe med frivillige, som arbejder videre med ideer til 
oprettelse af en Demenscafe'. Demensansvarlig Anne Marie Bertelsen er kontaktperson. 

Sidst opdateret 14.12.2020