Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 i Ældre Sagen Hobro

Ældre Sagens Lokalafdeling i Hobro holdt  årsmøde i Hobro Idrætscenter med 122 deltagere. Årsmødet skulle oprindelig have været afholdt den 12. marts i Medborgerhuset, men på grund af nedlukningen i forbindelse med COVID-19 blev det aflyst.

Da der skulle findes en ny dato i september, fordi alle Ældre Sagens indendørsaktiviteter var lukket ned indtil udgangen af august måned, valgte lokalbestyrelsen at invitere medlemmerne til spisning i forbindelse med årsmødet og havde derfor besluttet at henlægge dette til Theater Restauranten. Da man åbnede for tilmelding til spisningen viste det sig at der var så mange, der gerne ville deltage, at man ikke kunne være på Theater Restauranten og arrangementet blev derfor henlagt til Hobro Idrætscenter.

Formand Ole Knudsen kunne i sin beretning fortælle at der nu er 2.905 medlemmer af Ældre Sagen Hobro, heraf er der 115 frivillige. Ca. 80 af de frivillige arbejder inden for det Social humanitære område, dvs. som demensaflastere, besøgsvenner, bisiddere og ledsagere samt inden for vågetjenesten.

Vågetjenesten, der er fælles for de 4 afdelinger af Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune, havde i 2019 haft 16 opgaver hvorpå der blev brugt 282 timer.

Vågetjenesten har siden den 12. marts været lukket ned og er endnu ikke startet op, da en del af vågerne er utrygge ved at deltage.

Af beretningen fremgik endvidere at Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune I august 2019 startede en ”Sorg og livsmodsgruppe” i Medborgerhuset i Hobro. En samtalegruppe for ældre, der har mistet. Den første dag mødte 7 personer op - 4 kvinder og 3 mænd. Gruppen ledes af 2 frivillige, som har deltaget i Ældre Sagens relevante kurser og forløbet, der sluttede i december 2019 var en stor succes.

4 af gruppens deltagere mødes stadig og følges ad til forskellige aktiviteter.

 

Et nyt forløb skulle være startet den 12. marts men kom ikke i gang på grund af COVID-19. Den 3. september er der startet et nyt forløb, der fortsætter indtil 26. november. Under hensyntagen til de gældende COVID-19 regler kan der kun være 8 deltagere på holdet, der er fuldtegnet og der er allerede 4 på venteliste.

Af beretningen fremgik endvidere at en lang række af Ældre Sagens planlagte arrangementer har måttet aflyses, bl. andet en 2-dages tur i juni til København, hvor man skulle se Cirkusrevyen, Frederiksborg Slot og Roskilde Domkirke og udlandsrejsen til Skotland. Begge arrangementer vil efter planen blive gennemført i 2021.

Herudover foregår der i Ældre Sagen Hobros regi diverse aktiviteter såsom EDB-undervisning, slægtsforskning, søndagscafe med film, bridge, bowling, bowls og krolf.

På årsmødet skulle der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Gunnar L. Hansen, Bent Bertelsen og Erling Lynge Møller modtog alle genvalg, mens Karl Jørgen Ingversen ikke ønskede genvalg.

Jette Nørgaard Jensen blev nyvalgt.

Den fremtidige bestyrelse ser herefter således ud:

Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve, Gunnar L. Hansen, Erling Lynge Møller, Bent Bertelsen, Tove Thulstrup Pedersen og Jette Nørgaard Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde den 30. september.

Som afslutning på årsmødet takkede Ole Knudsen dirigenten Niels Lindberg for god og sikker ledelse af årsmødet og Karl Jørgen Ingversen blev takket for hans indsats i bestyrelsen igennen flere år og fik overrakt et ”sortiment af øllets verden” som afskedsgave.

Karl Jørgen Ingversen fortsætter som frivillig i Ældre Sagen og vil fremover koncentrere sig om ”Spis sammen” arrangementerne og Juleaftens arrangementet, der arrangeres sammen med Biecentret.

I fortsættelse af årsmødet fortalte TV-journalisten Kurt Leth, der er kendt fra ”Kurt kom forbi” på TV2 Østjylland og ”Kaffe med Kurt” på TV Syd om ”De skæve typer, originaler, fantaster og skæbner”

Sidst opdateret 09.04.2022