Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde 2022

Årsmøde 2022 i Ældre Sagen Hobro - 8. marts 2023.

Onsdag den 8. marts blev årsmødet afholdt i Hobro Idrætscenter med deltagelse af 114 af foreningens ca. 2900 medlemmer. Formand Ole Knudsen bød velkommen og efter en sang aflagde han beretning. Der blev gennemgået foreningens mange aktiviteter, som f.eks. foredrag om herregårdene omkring Hadsund, Spis Sammen og Lørdagscafe med Spillemændene fra Thy. Aktiviteterne er nu på niveau som før corona. Regnskabet viste et lille underskud, men Ældre Sagens aktiviteter er ikke i fare.

Både formand Ole Knudsen og kasserer Birgit Ribe ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Ove Bisgaard og Ingrid Kjær til bestyrelsen. De blev valgt sammen med Dorte Bang, Gunnar Greve og Tove Thulstrup Pedersen, der alle modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Jens Møller Bærnthsen og Niels Kristian Mølgaard.

Borgmester Mogens Jespersen fortalte om planerne om et sundhedshus i Hobro. Derudover fortalte han om budgetlægningen.

På mødet fik Ole Knudsen overrakt Ældre Sagens Æresbevis for sit arbejde for Ældre Sagen i Hobro. Desuden fik Gunnar L. Hansen en nål og blomster for 15 års frivillige arbejde. Birgit Ribe fik blomster for sit arbejde som kasserer.

 null

 

Desuden fik Gunnar L. Hansen en nål og blomster for 15 års frivillige arbejde.

null

 

Birgit Ribe fik blomster for sit arbejde som kasserer.

null

 

Borgmester Mogens Jespersen fortalte om planerne om et sundhedshus i Hobro. Derudover fortalte han om budgetlægningen.

null

 

 

Efterfølgende har bestyrelsen afholdt konstituerings møde. Bestyrelsen konstituerede sig med Gunnar L. Hansen som formand, Dorte Bang som næstformand, Ove Bisgaard som kasserer og Jette N. Jensen som sekretær.

Sidst opdateret 31.03.2023