Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Årsmøde 2021

Årsmøde i Ældre Sagen Hobro - 15.sept. 2021

Ældre Sagens Lokalafdeling i Hobro holdt 15. sept. 2021 årsmøde i Hobro Idrætscenter med 94 deltagere. Årsmødet skulle oprindelig have været afholdt den 3. marts i Medborgerhuset, men på grund af nedlukningen i forbindelse med COVID-19 blev det aflyst.

Formand Ole Knudsen kunne i sin beretning fortælle at der nu er 2.888 medlemmer af Ældre Sagen Hobro, heraf er der 101 frivillige. Hovedparten af de frivillige arbejder inden for det Social humanitære område, dvs. som demensaflastere, besøgsvenner, bisiddere og ledsagere samt inden for vågetjenesten.

Covid-19 pandemien har haft stor indflydelse på omfanget af det sociale frivillige arbejde, som det har været muligt at udføre i 2020.

Det har betydet et stort savn for både borgere og frivillige.

Vågetjenesten lukkede ned og såvel ledelse som frivillige fandt det ikke forsvarligt at starte op under de gældende restriktioner, og en del vågere valgte at stoppe som frivillige.

Ledsager tilbuddet stoppede også, mens bisidder og vejledningsopgaver kunne løses telefonisk og ved at sende relevante bilag for sagen til kontoret. Men omfanget var begrænset.

Besøgstjenesten i den oprindelige form stoppede også, men blev afløst af tilbud om telefonisk kontakt.

Ældre Sagen centralt oprettede et landsdækkende nyt tilbud - Ældre telefonen.

Sorg og livsmodsgruppen var klar til at starte et nyt forløb den 12. marts 2020, - dagen efter nedlukningen. I september blev det muligt at starte op igen, men med tilmelding, afstand i henhold til gældende regler mm. Gruppen havde et positivt forløb og men måtte aflyse 2 opfølgningsmøder, som var planlagt til januar 2021.

Cafe` FRI var i efteråret 2020 klar til at åbne. Der var frivillige, der var fundet lokaler, der var indkøbt inventar, aktivitetsmaterialer, lavet aktivitets plan mm.

MEN - Cafe'en åbner først nu den 21. september og der blev forleden holdt åbent hus.

Pandemien betød også, at vi ikke har kunnet mødes til netværksmøder, og kurser, temadage mm i regi af Ældre sagen er blevet aflyst.

Og der kom heller ingen nye frivillige.

Her i 2021 er mange af de frivillige vendt tilbage og er igen begyndt at tage på kurser og temadage, og er parate til at hjælpe.

Indenfor det sociale område kan vi bruge flere frivillige, og derfor holder Ældre Sagen i Hobro åbent hus den 29. september kl. 14.00 hvor frivillige vil fortælle om deres positive oplevelser ved at være frivillig i Ældre Sagen og hvad Ældre Sagen i Hobro tilbyder de frivillige. Denne hvervedag foregår også i Arden, Mariager og Hadsund.

Årets influenza vaccination er den 6. oktober fra kl. 8.30 - 11.30 i Medborgerhuset. For at blive vaccineret skal man tilmelde sig i forvejen.

Af beretningen fremgik endvidere at en lang række af Ældre Sagens planlagte arrangementer i 2020 blev aflyst hvilket også har gjort sig gældende i første halvår af 2021.

Her efter sommerferien er der igen fuld gang i Ældre Sagens aktiviteter såsom EDB-undervisning, slægtsforskning, søndagscafe med film, bridge, bowling og krolf.

Der har ligeledes været stor tilslutning til vore arrangementer, hvoraf flere har været overtegnet.

På årsmødet skulle der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.

Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve og Tove Thulstrup Pedersen var på valg. Alle havde på forhånd erklæret sig villige til genvalg og alle blev genvalgt.

Den samlede bestyrelse ser således ud:

Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve, Gunnar L. Hansen, Erling Lynge Møller, Bent Bertelsen, Tove Thulstrup Pedersen og Jette Nørgaard Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde den 28. september.

Som afslutning på årsmødet takkede Ole Knudsen dirigenten Niels Lindberg for god og sikker ledelse af årsmødet.

Efter årsmødet blev der serveret kaffe med tilbehør for deltagerne og herefter var der underholdning med 3 Rebildspillemænd, der spillede og kædede musikken sammen med lidt historie om forskellige spillemænd fra Himmerland. Spillemændene fik endvidere nogle af deltagerne ud på dansegulvet.

Aftenen afsluttedes med sangen - Skuld gammel venskab rejn forgo – hvortil Rebildspillemændene spillede.

Sidst opdateret 16.06.2022