Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Underholdning

Velkommen i Café FRI

CAFÉ FRI henvender sig til hjemmeboende ældre, der er ramt af lettere demens samt deres pårørende. I er velkommen til at besøge vores hyggelige Café FRI i Medborgerhuset i Hobro. Her er der hyggesnak, kaffe/kage samt små underholdende aktiviteter.

Tilmelding

Demensansvarlig Anne Marie Bertelsen (Send SMS ell. ring) 25 37 08 82

Lokalafdeling

Hobro

Hvem

For alle

Pris medlemmer

20 kr., Egenbetaling for kaffe/the og brød. Opkræves hver gang.

Pris ikke medlemmer

20 kr., Egenbetaling for kaffe/the og brød. Opkræves hver gang.

Hvornår

Lige uger
Torsdag kl. 14:00 - 16:00

Mødested

Medborgerhuset, Lokale 3c, Hobro

Beskrivelse

Torsdage i lige uger fra kl. 14 til 16 vil vi hygge os i hinandens selskab - med snak, sang, kaffe og med forskellige aktiviteter, som er tilpasset deltagerne.
En gang om måneden er der bevægelse på programmet. 

Caféen  drives af  Ældre Sagens frivillige, som løbende deltager i relevante kurser. Ældre Sagen, Hobro afdeling støtter op om driften af Caféen.

Til-/framelding senest tirsdag før kommende møde. Send en SMS (eller ring) til demensansvarlig Anne Marie Bertelsen 25 37 08 82.