Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmødet 2023

Årsmødet for Hammel lokalafdeling blev afholdt 7 marts 2023 i InSide med rekordstort antal deltagere.
Efter indtagelse af menuen, der bestod af æggekage med bacon mv., blev årsmødet afviklet i god ro og orden.

 Hammel, d.07. marts 2023

Referat fra årsmødet tirsdag den 07. marts 2023

Formanden Ellen Clausen bød velkommen til Årsmødet i Ældre Sagen, Hammel.

Der var tilmeldt 187 deltagere til spisning og Årsmøde.

Sang: Hilsen til forårssolen Dissing/Andersen 1981

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse ved formanden, Ellen Clausen
 3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse ved kasserer Alex Ravn
 4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke ved formand Ellen Clausen
 5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.
 6. Valg af 4 lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er: Ellen M. Clausen, Poul Sørensen, Karen Margrete Guldmann. 
  Alle genopstiller.

    Grethe Rexen er trådt ud af bestyrelsen og Knud Erik Jensen er kommet ind i stedet for.      

 7. Valg af 2 suppleanter
  På valg er: Der er ingen suppleanter på valg.

I henhold til Dagsordenen går vi nu over til punkt nr.

 

1. Valg af dirigent

Hvis der ikke er andre forslag, vil bestyrelsen foreslå advokat Ole Steen Christensen.

Ole Steen Christensen er valgt til årsmødets dirigent – Tak

Tak for valget. Årsmødet er lovligt indvarslet. Der har været indrykket annonce i lokalavisen for en måned siden.

 

2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse ved formanden, Ellen Clausen.

Beretningen ligger som bilag.

Beretningen er godkendt uden kommentar

 

3. Forelæggelse af bestyrelsens regnskab til udtalelse ved kassereren, Alex Ravn

Regnskabet kan ses her.

Kommentarer fra salen: Der sker ikke meget i Pigekammeret for 500 kr.

Får I renter i Sparekassen Kronjylland?

Alex: Nej, vi betaler minus renter og gebyrer. Vi undersøger muligheden for, at finde et andet pengeinstitut, der giver bedre betingelser.

 

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke ved formanden, Ellen Clausen

Beretningen ligger som  bilag.

 

5. Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

Valg af 4 lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
                      På valg er:

Ellen M. Clausen, Poul Sørensen, Karen Margrete Guldmann, der genopstiller. Alle valgt ind.

Knud Erik Jensen, blev valgt ind i bestyrelsen i bestyrelsen for 2 år.

 

7. Valg af suppleanter for et år

 1. Valg af 3 suppleanter for et år. Følgende blev valgt ind:
 • Suppleant Svenn Melchior Nilsson
 • Suppleant Inge Birte Sørensen
 • Suppleant: Henning Knudsen

 

8. Eventuelt:

Der er indkommet følgende forslag fra de udleverede spørgeskemaer:

Foredrag om Ørnereservatet

Syng Sammen

Kursus i at finde rundt på vores hjemmeside

Yogaundervisning

Musikalske indslag med anekdoter

Demens: En form for solsikkesnor i stedet for det symbol, vi har nu

1 vil gerne være frivillig

Grethe Rexen fik en æskechokolade som tak for arbejdsindsatsen.

Jørgen Dichmann bad om en præsentation af bestyrelsen.

 

Årsnåle udleveres i 2023:

 

10 års nåle:

Gerda Laursen

Zennia Hansen

Grethe Rexen

Gerda Højgaard Nielsen

Annette Nielsen

 

15 års nål:

Per Isaksen

Anna Marie Bording

Elna Pedersen

Elin Andreasen

 

Tak fordi I mødte op

 

Vi slutter med en sang.

Du som har tændt millioner af stjerner tekst: Johannes Johansen, Musik: Erik Sommer, 1981

 

Hammel, den 09. marts 2023

Zennia Hansen
Årsmødesekretær

Ellen Clausen
Formand

Sidst opdateret 03.05.2023

 • Ellen Margrethe Clausen

  • Formand i lokalafdelingen | Næstformand i koordinationsudvalget

  Mobil
  21649957