Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat og fotos fra årsmødet 8. marts 2022

Årsmødet blev i 2022 afholdt 8. marts i InSide med henved 150 deltagere.
Formand Ellen Clausen aflagde beretning, og der var valg til bestyrelsen. Du kan læse mere herunder.

Årsmødet blev afviklet på bedste vis med mange interesserede fremmødte.

Aftenen blev indledt med fælles spisning. Menuen bestod af lækre frikadeller med kartoffelsalat.

Lokalafdelingens bestyrelse kunne fremlægge en beretning med mange afholdte aktiviteter, på trods af corona-situationen.

Endvidere blev sammenhængen og tilslutningen til Hammel Lokalafdeling dokumenteret. Formanden Ellen Clausen fortalte om koordinationsudvalget arbejde i Favrskov og kom også ind på Ældre Sagens kampagne om Værdig Ældrepleje - NU, hvilket du kan læse meget mere om på hjemmesiden.

Kasserer Alex Ravn gennemgik regnskabet, hvorefter der var tid til, at formand Ellen Clausen kunne orientere om fremtidige arrangementer og aktiviteter.

Her er link til bestyrelsens beretning ved årsmødet 8. marts 2022 samt orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.

For nemheds skyld har vi samlet alle beretninger i én fil, så du kan danne dig et overblik over beretningerne i deres fulde længde - og læse det hele online.

Der skulle i år vælges fire personer til bestyrelsen samt to suppleanter.

Zennia Hansen og Kæte Klausen blev genvalgt og Birgit Stensgaard og Grethe Rexen blev nyvalgt.

Knud Erik Jensen og Arne Bay Madsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Efter valg til bestyrelsen blev der overrakt årsnåle for hhv. 25, 20, 15 og 10 års tjeneste for Ældre Sagen.

null

Efter årsmødet er udsendt pressemeddelelse, som du kan læse her.

Sidst opdateret 18.04.2023

  • Ellen Margrethe Clausen

    • Formand i lokalafdelingen | Næstformand i koordinationsudvalget

    Mobil
    21649957